REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Autocomplete trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào khía cạnh này của ReactJS thông qua các bài toán thực tế và ứng dụng thực hành.

Autocomplete trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một component Autocomplete trong ReactJS. Mục tiêu là tạo ra một ô nhập liệu hiện tùy chọn phù hợp khi người dùng nhập liệu vào. Cùng nhau, mình sẽ thực hiện vài bước cơ bản để đạt được mục tiêu này.

Autocomplete.js:

// Autocomplete.js
import React, { useState } from 'react';
import './Autocomplete.css';

const Autocomplete = () => {
 const [inputValue, setInputValue] = useState('');
 const [options, setOptions] = useState(['Apple', 'Banana', 'Cherry', 'Date', 'Grape']);

 const handleInputChange = (e) => {
  const value = e.target.value;
  setInputValue(value);
 };

 const handleOptionClick = (selectedOption) => {
  setInputValue(selectedOption);
 };

 const filteredOptions = options.filter((option) =>
  option.toLowerCase().includes(inputValue.toLowerCase())
 );

 return (
  <div className="autocomplete">
   <h2>Autocomplete trong ReactJS</h2>
   <input
    type="text"
    value={inputValue}
    onChange={handleInputChange}
    placeholder="Nhập từ khoá..."
   />
   <ul className="options-list">
    {filteredOptions.map((option, index) => (
     <li key={index} onClick={() => handleOptionClick(option)}>
      {option}
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default Autocomplete;

Autocomplete.css:

/* Autocomplete.css */
.autocomplete {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

input {
 padding: 10px;
 font-size: 16px;
}

.options-list {
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
 max-height: 150px;
 overflow-y: auto;
 border: 1px solid #ccc;
}

.options-list li {
 padding: 8px;
 cursor: pointer;
 transition: background-color 0.3s;
}

.options-list li:hover {
 background-color: #f2f2f2;
}

App.js:

// App.js
import React from 'react';
import Autocomplete from './components/Autocomplete';

const App = () => {
 return (
  <div>
   <h1>ReactJS Autocomplete Exercise</h1>
   <Autocomplete />
  </div>
 );
};

export default App;

Kết quả:

z5123693779496 a2740329020a942b11057d295741969a jpg

z5123694772401 a6effa7bd21bfe299b41c17849719fbd jpg

Qua bài tập này, mình đã có cơ hội rèn kỹ năng xử lý sự kiện trong ReactJS và xây dựng một tính năng Autocomplete hữu ích. Điều quan trọng là hiểu rõ cách ReactJS giúp mình linh hoạt trong việc quản lý và xử lý sự kiện, tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập này và hy vọng bạn đã học được nhiều điều mới!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top