). Khi người dùng nhấn vào liên kết, mình sẽ hiển thị một thông."/> ). Khi người dùng nhấn vào liên kết, mình sẽ hiển thị một thông."> ). Khi người dùng nhấn vào liên kết, mình sẽ hiển thị một thông." /> ). Khi người dùng nhấn vào liên kết, mình sẽ hiển thị một thông." />
REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component LinkClick trong ReactJs

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component LinkClick có chứa một liên kết (<a>). Khi người dùng nhấn vào liên kết, mình sẽ hiển thị một thông báo trong console. Bài toán này giúp bạn làm quen với sự kiện click trên các phần tử trong ReactJS.

Bắt đầu với thư mục components

Trước tiên, hãy tạo một thư mục components trong thư mục src của dự án ReactJS của bạn.

Tiếp theo, tạo file LinkClick.js

// src/components/LinkClick.js
import React from 'react';
import './LinkClick.css';

const LinkClick = () => {
 const handleClick = () => {
  console.log('Link clicked!');
  // Bạn có thể thêm xử lý khác tại đây nếu cần
 };

 return (
  <a href="#!" className="custom-link" onClick={handleClick}>
   Click me!
  </a>
 );
};

export default LinkClick;

Đồng thời, tạo file LinkClick.css

/* src/components/LinkClick.css */
.custom-link {
 padding: 10px;
 background-color: #4caf50;
 color: #fff;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
 border-radius: 5px;
}

.custom-link:hover {
 background-color: #45a049;
}

Cuối cùng, import và sử dụng component LinkClick

Nhớ import và sử dụng component LinkClick trong App.js hoặc bất kỳ component nào bạn muốn.

// src/App.js
import React from 'react';
import LinkClick from './components/LinkClick';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <LinkClick />
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5120094730031 0bd71afef7ab7ebc93d0cb4f701c0129 jpg

Với bài tập Link Click này, bạn đã có cơ hội áp dụng và làm quen với sự kiện click, một phần quan trọng của trải nghiệm người dùng trong ReactJS. Hãy tiếp tục học và tìm hiểu những khả năng tuyệt vời của ReactJS trong việc xử lý sự kiện. Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top