REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component InputChange trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu với một bài tập đơn giản: "InputChange". Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component React chứa một ô nhập liệu (input) và hiển thị giá trị mà người dùng nhập vào ngay lập tức. Hãy bắt đầu xây dựng và tìm hiểu cách React xử lý sự kiện!

Tạo Component React cho Input Change

Đầu tiên, mình sẽ tạo một component InputChange sử dụng React và quản lý giá trị nhập vào bằng cách sử dụng useState. Component này sẽ thực hiện theo dõi sự kiện thay đổi của ô nhập liệu và hiển thị giá trị người dùng nhập vào.

Tạo Component InputChange

src/components/InputChange.js

// src/components/InputChange.js
import React, { useState } from 'react';
import './InputChange.css';

const InputChange = () => {
 const [inputValue, setInputValue] = useState('');

 const handleInputChange = (e) => {
  setInputValue(e.target.value);
 };

 return (
  <div className="input-change">
   <label htmlFor="inputField">Nhập text:</label>
   <input
    type="text"
    id="inputField"
    value={inputValue}
    onChange={handleInputChange}
   />
   <p>Dữ liệu nhập: {inputValue}</p>
  </div>
 );
};

export default InputChange;

CSS cho Component

src/components/InputChange.css

/* src/components/InputChange.css */

.input-change {
 margin-top: 20px;
}

label {
 font-size: 16px;
 margin-right: 10px;
}

input {
 padding: 8px;
 font-size: 16px;
}

p {
 margin-top: 10px;
 font-size: 18px;
 color: #007bff;
}

Sử dụng Component Trong App.js

src/App.js

// src/App.js
import React from 'react';
import InputChange from './components/InputChange';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <InputChange />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Chạy ứng dụng

Sử dụng lệnh sau để chạy ứng dụng:

npm start

Kết quả:

z5108344243172 25e49a281e70c241057e61f898bd6a5e jpg

Trong bài tập Handling Events này, mình đã tìm hiểu cách ReactJS xử lý sự kiện thông qua một ví dụ cụ thể - Input Change. Mình đã xây dựng một component React đơn giản mà người dùng có thể tương tác với và thấy cách giá trị người dùng nhập vào được hiển thị ngay lập tức.

Việc hiểu cách React xử lý sự kiện là quan trọng để xây dựng các ứng dụng tương tác động và thú vị. Hãy tiếp tục với những bài tập tiếp theo để nâng cao kỹ năng của bạn trong việc sử dụng ReactJS. Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top