REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component DoubleClick có chứa một phần tử trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component DoubleClick trong ReactJS để thực hành xử lý sự kiện double click từ người dùng. Cụ thể, mình sẽ tạo một phần tử có thể nhận sự kiện double click và hiển thị thông báo trong console khi sự kiện này xảy ra.

Double Click trong ReactJS

Bước 1: Tạo Component và xử lý sự kiện

Trước tiên, mình sẽ tạo một component DoubleClick với một hàm xử lý sự kiện khi người dùng thực hiện double click.

// src/components/DoubleClick.js
import React from 'react';
import './DoubleClick.css';

const DoubleClick = () => {
 // Hàm xử lý khi người dùng nhấn đúp chuột
 const handleDoubleClick = () => {
  console.log('Double click detected!');
 };

 // JSX để hiển thị phần tử
 return (
  <div className="double-click" onDoubleClick={handleDoubleClick}>
   Double Click Here
  </div>
 );
};

export default DoubleClick;

Bước 2: Thiết kế giao diện

Để có giao diện thân thiện và dễ nhìn, mình sẽ thêm một số CSS.

/* src/components/DoubleClick.css */

.double-click {
 width: 200px;
 height: 100px;
 background-color: #eee;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 cursor: pointer;
}

Bước 3: Tích hợp vào ứng dụng

Cuối cùng, mình tích hợp component DoubleClick vào ứng dụng chính.

// src/App.js
import React from 'react';
import DoubleClick from './components/DoubleClick';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    {/* Tích hợp component DoubleClick */}
    <DoubleClick />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5110656925310 97f286e6247450171c0fb6f066ae08f8 jpg

Bài tập này giúp bạn làm quen với cách xử lý sự kiện double click trong ReactJS. Sự kiện này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động tùy chỉnh khi người dùng thực hiện double click lên một phần tử. Hãy thực hành và áp dụng vào các ứng dụng ReactJS của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top