REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ToggleButton trong ReactJS

Trong bài tập này, mình đã tạo một component ToggleButton trong ReactJS. Khi người dùng nhấn vào nút, trạng thái của nút chuyển đổi giữa "ON" và "OFF". Màu sắc và kiểu hiển thị của nút cũng được điều chỉnh dựa trên trạng thái.

Toggle Button trong ReactJS

Tạo Component ToggleButton

// src/components/ToggleButton.js
import React, { useState } from 'react';
import './ToggleButton.css';

const ToggleButton = () => {
 const [isOn, setIsOn] = useState(false);

 const handleToggle = () => {
  setIsOn(!isOn);
 };

 return (
  <div className="toggle-button-container">
   <button onClick={handleToggle} className={isOn ? 'on' : 'off'}>
    {isOn ? 'ON' : 'OFF'}
   </button>
  </div>
 );
};

export default ToggleButton;

Giải thích chi tiết:

 • useState: Sử dụng useState hook để tạo một biến state isOn có giá trị khởi tạo là false. isOn là trạng thái của nút, đại diện cho trạng thái "ON" hoặc "OFF".

 • handleToggle: Hàm này được gọi khi nút được nhấn. Nó sử dụng setIsOn để đảo ngược giá trị của isOn, chuyển đổi giữa "ON" và "OFF".

 • Render JSX: Component hiển thị một nút với văn bản "ON" hoặc "OFF" tùy thuộc vào giá trị của isOn. Class của nút cũng được điều chỉnh dựa trên trạng thái để áp dụng các hiệu ứng CSS khác nhau.

 • CSS Class: Tùy thuộc vào giá trị của isOn, class của nút sẽ là "on" hoặc "off", điều này giúp thay đổi màu sắc và kiểu hiển thị của nút.

Tạo CSS cho ToggleButton

/* src/components/ToggleButton.css */

.toggle-button-container {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

button {
 padding: 10px 20px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
 border: none;
 border-radius: 5px;
}

.on {
 background-color: #4caf50;
 color: #fff;
}

.off {
 background-color: #f44336;
 color: #fff;
}

Tích hợp ToggleButton vào ứng dụng

// src/App.js
import React from 'react';
import ToggleButton from './components/ToggleButton';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <ToggleButton />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5108292991774 f59415a91e12b108b00c94394ee2eaca jpgz5108293928867 71ff2653bbf1bac19ed5861ff53d8505 jpg

Bài tập "ToggleButton" giúp bạn làm quen với cách xử lý sự kiện trong ReactJS và cách thay đổi trạng thái của component dựa trên sự kiện người dùng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần giải thích thêm, đừng ngần ngại đặt câu hỏi. Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top