REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Context Menu trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ContextMenu trong ReactJS để thực hành xử lý sự kiện khi người dùng chuột phải vào một phần tử. Context menu sẽ hiển thị các lựa chọn như "Copy", "Paste", và "Cut".

Context Menu trong ReactJS

Bước 1: Tạo Component và Xử Lý Sự Kiện

Trước tiên, mình sẽ tạo component ContextMenu với hàm xử lý sự kiện chuột phải.

// src/components/ContextMenu.js
import React from 'react';
import './ContextMenu.css';

const ContextMenu = () => {
 // Hàm xử lý khi người dùng chuột phải
 const handleContextMenu = (e) => {
  e.preventDefault();
  // Hiển thị context menu tại vị trí chuột
  const contextMenu = document.getElementById('contextMenu');
  contextMenu.style.top = `${e.clientY}px`;
  contextMenu.style.left = `${e.clientX}px`;
  contextMenu.style.display = 'block';
 };

 // JSX để hiển thị phần tử với sự kiện chuột phải
 return (
  <div
   className="context-element"
   onContextMenu={handleContextMenu}
  >
   Right-click me
   {/* Context Menu */}
   <div id="contextMenu" className="context-menu">
    <div>Copy</div>
    <div>Paste</div>
    <div>Cut</div>
   </div>
  </div>
 );
};

export default ContextMenu;

Bước 2: Thiết kế giao diện

Mình sẽ thêm một số CSS để tạo giao diện cho context menu.

/* src/components/ContextMenu.css */

.context-element {
 position: relative;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 user-select: none;
 color: crimson;
 background-color: darkkhaki;
}

.context-menu {
 display: none;
 position: absolute;
 background-color: brown;
 border: 1px solid #ccc;
 box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 padding: 10px;
 z-index: 1000;
 color: aliceblue;
}

.context-menu div {
 cursor: pointer;
 padding: 8px;
 transition: background-color 0.3s;
}

.context-menu div:hover {
 background-color: darkcyan;
}

Bước 3: Tích hợp vào ứng dụng

Cuối cùng, mình tích hợp component ContextMenu vào ứng dụng chính.

// src/App.js
import React from 'react';
import ContextMenu from './components/ContextMenu';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    {/* Tích hợp component ContextMenu */}
    <ContextMenu />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5116824885488 27a17969187714b64cd45f831f552940 jpg

z5116825735378 df0e4e5f544ce3d6fbe501a41b1c90d2 jpg

Bài tập này giúp bạn làm quen với cách xử lý sự kiện khi người dùng chuột phải vào một phần tử trong ReactJS. Context menu có thể được sử dụng để cung cấp các lựa chọn tương tác nhanh chóng. Hãy thực hành và tích hợp kiến thức này vào các dự án của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top