REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component FormSubmission trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component FormSubmission để thực hành xử lý sự kiện khi người dùng điền và submit một biểu mẫu. Mình sẽ tạo một biểu mẫu đơn giản với các trường nhập liệu cho tên người dùng và email. Khi người dùng nhấn nút "Submit", giá trị nhập liệu sẽ hiển thị trong console.

Component FormSubmission trong ReactJS

Bước 1: Tạo Component FormSubmission

FormSubmission.js

// src/components/FormSubmission.js
import React, { useState } from 'react';
import './FormSubmission.css';

const FormSubmission = () => {
 const [formData, setFormData] = useState({
  username: '',
  email: '',
 });

 const handleChange = (e) => {
  setFormData({
   ...formData,
   [e.target.name]: e.target.value,
  });
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Form submitted:', formData);
 };

 return (
  <form className="form-submission" onSubmit={handleSubmit}>
   <label htmlFor="usernameInput">Username:</label>
   <input
    type="text"
    id="usernameInput"
    name="username"
    value={formData.username}
    onChange={handleChange}
   />

   <label htmlFor="emailInput">Email:</label>
   <input
    type="email"
    id="emailInput"
    name="email"
    value={formData.email}
    onChange={handleChange}
   />

   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 );
};

export default FormSubmission;

Bước 2: Định dạng CSS cho Đẹp Mắt

FormSubmission.css

/* src/components/FormSubmission.css */

.form-submission {
 max-width: 300px;
 margin: 20px auto;
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 5px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px;
 border: none;
 cursor: pointer;
}

Bước 3: Tích hợp Component vào App

App.js

// src/App.js
import React from 'react';
import FormSubmission from './components/FormSubmission';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <FormSubmission />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Kiểm tra hiệu quả

Chạy ứng dụng React và kiểm tra xem giá trị nhập từ ô nhập liệu có xuất hiện trong console khi bạn nhấn nút "Submit" hay không.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã tạo các file CSS và App.js được tạo mặc định bởi Create React App và có thể điều chỉnh chúng theo ý muốn của bạn.

z5110626387916 7bad4bf3f2d5a9705196b9d3b68b13a3 jpg

Bài tập này giúp bạn làm quen với xử lý sự kiện trong ReactJS, đặc biệt là khi người dùng interact với các biểu mẫu. Hãy thực hành và tìm hiểu thêm về cách ReactJS giúp quản lý sự kiện một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top