REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Drag and Drop trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component DragAndDrop trong ReactJS để thực hiện chức năng kéo thả (drag and drop). Khi người dùng kéo một phần tử, mình sẽ hiển thị vị trí mới của phần tử đó trong console.

Drag and Drop trong ReactJS

Đầu tiên, mình sẽ tạo một component React để thực hiện chức năng kéo thả. Đặt tên component là DragAndDrop.js.

// src/components/DragAndDrop.js
import React from 'react';
import './DragAndDrop.css';

const DragAndDrop = () => {
 const handleDragStart = (e) => {
  e.dataTransfer.setData('text/plain', 'Drag Me!');
 };

 const handleDragOver = (e) => {
  e.preventDefault();
 };

 const handleDrop = (e) => {
  e.preventDefault();
  const newPosition = e.clientX + "," + e.clientY;
  console.log('New position:', newPosition);
 };

 return (
  <div
   className="draggable-element"
   draggable="true"
   onDragStart={handleDragStart}
   onDragOver={handleDragOver}
   onDrop={handleDrop}
  >
   Drag me!
  </div>
 );
};

export default DragAndDrop;

CSS cho DragAndDrop

Tiếp theo, mình sẽ tạo một file CSS để thiết lập kiểu dáng cho component DragAndDrop. Đặt tên file là DragAndDrop.css.

/* src/components/DragAndDrop.css */
.draggable-element {
 width: 150px;
 height: 50px;
 background-color: #66ccff;
 color: white;
 text-align: center;
 line-height: 50px;
 cursor: grab;
 user-select: none;
}

Tích hợp vào ứng dụng

Cuối cùng, mình tích hợp component DragAndDrop vào ứng dụng chính.

// src/App.js
import React from 'react';
import DragAndDrop from './components/DragAndDrop';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>ReactJS: Handling Events</h1>
   <DragAndDrop />
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5116992359144 dbb6f928ae6c3cde1097dc73b9b7b84e jpg

Bài tập Drag and Drop đã hoàn thành. Bạn đã tạo một component React có khả năng thực hiện chức năng kéo thả. Khi bạn kéo phần tử, vị trí mới của nó sẽ được hiển thị trong console.

Tuy nhiên, để có trải nghiệm tốt hơn, bạn có thể mở rộng chức năng này bằng cách thêm logic để cập nhật vị trí của phần tử trên giao diện người dùng. Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top