REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component MouseHover trong ReactJS

Trong bài tập Handling Events này, mình sẽ tập trung vào sự kiện "Mouse Hover". Mình sẽ bắt đầu bằng cách tạo một component MouseHover sử dụng React. Component này sẽ chứa một phần tử có thể bị di chuột qua. Khi người dùng di chuyển con trỏ chuột vào phần tử này, mình sẽ hiển thị một thông báo trong console. Mình sẽ sử dụng sự kiện onMouseOver để theo dõi khi con trỏ chuột di chuyển vào phần tử. Bằng cách này,mình có thể thực hiện các hành động tùy thuộc vào sự kiện này.

Cuối cùng, mình sẽ tích hợp component MouseHover vào trong ứng dụng chính. Bạn sẽ nhận ra cách nhanh chóng và dễ dàng chúng ta có thể thêm các sự kiện tương tác vào ứng dụng React của mình.

Hãy bắt đầu và tìm hiểu cách xử lý sự kiện chuột trong ReactJS để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời!

Mouse Hover trong ReactJS

Bước 1: Tạo Component MouseHover

MouseHover.js

// src/components/MouseHover.js
import React from 'react';
import './MouseHover.css';

const MouseHover = () => {
 const handleMouseOver = () => {
  console.log('Mouse is hovering!');
 };

 return (
  <div className="mouse-hover" onMouseOver={handleMouseOver}>
   Hover over me!
  </div>
 );
};

export default MouseHover;

Bước 2: Định dạng CSS cho Đẹp Mắt

MouseHover.css

/* src/components/MouseHover.css */

.mouse-hover {
 padding: 20px;
 background-color: #eee;
 border: 1px solid #ccc;
 text-align: center;
 cursor: pointer;
}

.mouse-hover:hover {
 background-color: #ddd;
}

Bước 3: Tích hợp Component vào App

App.js

// src/App.js
import React from 'react';
import MouseHover from './components/MouseHover';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <MouseHover />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Kiểm tra hiệu quả

Kiểm tra hiệu quả bằng cách chạy ứng dụng React và xem liệu thông báo "Mouse is hovering!" có xuất hiện trong console khi bạn di chuyển chuột qua phần tử hay không.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã tạo các file CSS và App.js được tạo mặc định bởi Create React App và có thể điều chỉnh chúng theo ý muốn của bạn.

z5110567582751 b4718a31b9cfea2e75ca3d25fbed76bb jpg

Trong bài tập này, mình đã tìm hiểu cách xử lý sự kiện chuột trong ReactJS thông qua bài toán "Mouse Hover". Bằng cách sử dụng sự kiện onMouseOver, mình có thể định nghĩa hành động khi người dùng di chuyển chuột qua một phần tử cụ thể.

Việc hiểu cách xử lý sự kiện trong ReactJS là quan trọng để tạo ra các trang web và ứng dụng tương tác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập này và hãy tiếp tục với những bài tập tiếp theo để làm giàu kỹ năng của mình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top