REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ButtonClick trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ bắt đầu từ điểm cơ bản nhất - xử lý sự kiện trong ReactJS khi người dùng nhấn vào một nút. Mình sẽ tạo một component đơn giản có chứa một nút, và khi nút đó được nhấn, một thông báo sẽ được hiển thị trong console.

Button Click trong ReactJS

File và cấu trúc dự án

Hãy bắt đầu bằng việc tạo các file và thư mục cần thiết cho dự án của mình:

z5108252521510 b5eda5e893a291f7c9b8a1ba7b29f208 jpg

ButtonClick.js

// src/components/ButtonClick.js
import React from 'react';
import './ButtonClick.css';

const ButtonClick = () => {
 const handleClick = () => {
  console.log('Button clicked!');
 };

 return (
  <div className="button-container">
   <button onClick={handleClick}>Click me!</button>
  </div>
 );
};

export default ButtonClick;

ButtonClick.css

Thêm file ButtonClick.css vào thư mục components và import nó vào ButtonClick.js như sau:

/* src/components/ButtonClick.css */

.button-container {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

button {
 padding: 10px 20px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
 background-color: #4caf50;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 5px;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

App.js

import React from 'react';
import ButtonClick from './components/ButtonClick';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <ButtonClick />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
import './index.css';

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
  <App />
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById('root')
);

Kết quả:

z5108251396917 b1f4a57a726946dbc4fee686b0b39ce9 jpg

Trong bài tập này, mình đã học cách xử lý sự kiện trong ReactJS thông qua việc tạo một component đơn giản chứa một nút. Bạn đã thấy cách sự kiện onClick được kích hoạt khi người dùng nhấn vào nút và chúng ta sử dụng nó để hiển thị thông báo trong console. Đây là bước đầu tiên quan trọng để hiểu cách ReactJS tương tác với người dùng. Trong các bài tập sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về xử lý sự kiện và tương tác người dùng trong ReactJS. Chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài 1!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top