REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component DynamicButton trong ReactJS

Việc xử lý sự kiện trong ReactJS là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng. Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một component có tên là DynamicButton để thực hiện việc cập nhật state và hiển thị thông báo tùy thuộc vào hành động của người dùng.

Dynamic Button trong ReactJS

ReactJS cung cấp một cách mạnh mẽ để quản lý sự kiện và trạng thái của ứng dụng. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một DynamicButton, một component React, để làm việc với sự kiện nhấn nút và hiển thị thông báo tương ứng.

import React, { useState } from 'react';
import './DynamicButton.css'; // File CSS để định dạng giao diện

const DynamicButton = () => {
 const [buttonState, setButtonState] = useState(false);

 const handleClick = () => {
  setButtonState(!buttonState);
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={handleClick} className={buttonState ? 'active' : ''}>
    {buttonState ? 'Clicked!' : 'Click me'}
   </button>
  </div>
 );
};

export default DynamicButton;

Trong đoạn mã trên, mình sử dụng useState để khởi tạo một state buttonState, đại diện cho trạng thái của nút. Khi người dùng nhấn vào nút, hàm handleClick sẽ được kích hoạt để cập nhật trạng thái. Giao diện nút cũng sẽ được định dạng thông qua file CSS.

File CSS (DynamicButton.css):

button {
 padding: 10px 20px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
}

button.active {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 /* Thay đổi màu sắc hoặc kiểu hiển thị tùy ý khi nút được nhấn */
}

Trong file CSS, mình định dạng giao diện của nút và cũng thêm một hiệu ứng để làm nổi bật nút khi được nhấn.

z5120328717393 0b8f3f4d2e862e49ae498a51ad0484db jpg

z5120329417585 2e2101e26f9e003137aca3a58af23b8c jpg

Kết bài:

Bài tập này giúp mình hiểu rõ hơn về cách xử lý sự kiện trong ReactJS và cách quản lý trạng thái của ứng dụng. Việc sử dụng useState để theo dõi trạng thái và kết hợp với CSS để định dạng giao diện là một cách linh hoạt và hiệu quả.

Hy vọng rằng sau bài tập này, bạn sẽ có thêm kỹ năng trong việc tương tác với người dùng và làm cho ứng dụng ReactJS của mình trở nên linh hoạt hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top