REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ResizeWindow trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ResizeWindow để theo dõi sự kiện thay đổi kích thước cửa sổ và hiển thị thông tin chiều rộng và chiều cao mới trong console.

Resize Window trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ thực hành xử lý sự kiện thay đổi kích thước cửa sổ, một nhiệm vụ thú vị và hữu ích trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Hãy cùng nhau tạo component ResizeWindow và tìm hiểu cách ReactJS làm việc với sự kiện thay đổi kích thước cửa sổ.

Bắt đầu với Thư mục components

Trước tiên, hãy tạo một thư mục components trong thư mục src của dự án ReactJS của bạn.

Tiếp theo, tạo file ResizeWindow.js

// src/components/ResizeWindow.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './ResizeWindow.css';

const ResizeWindow = () => {
 const [windowSize, setWindowSize] = useState({
  width: window.innerWidth,
  height: window.innerHeight,
 });

 const handleResize = () => {
  setWindowSize({
   width: window.innerWidth,
   height: window.innerHeight,
  });
 };

 useEffect(() => {
  // Thêm sự kiện lắng nghe khi component được mount
  window.addEventListener('resize', handleResize);

  // Cleanup: loại bỏ sự kiện lắng nghe khi component bị unmount
  return () => {
   window.removeEventListener('resize', handleResize);
  };
 }, []); // useEffect sẽ chỉ chạy một lần khi component được mount

 return (
  <div className="resize-window">
   <p>Window Width: {windowSize.width}px</p>
   <p>Window Height: {windowSize.height}px</p>
  </div>
 );
};

export default ResizeWindow;

Đồng thời, tạo file ResizeWindow.css

/* src/components/ResizeWindow.css */
.resize-window {
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 margin-top: 20px;
}

.resize-window p {
 margin: 10px 0;
 font-size: 16px;
 font-weight: bold;
}

Cuối cùng, import và sử dụng component ResizeWindow

Nhớ import và sử dụng component ResizeWindow trong App.js hoặc bất kỳ component nào bạn muốn.

// src/App.js
import React from 'react';
import ResizeWindow from './components/ResizeWindow';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <ResizeWindow />
  </div>
 );
}

export default App;

Mình đã thành công tạo ra một component ResizeWindow theo dõi và hiển thị sự kiện thay đổi kích thước cửa sổ. Hãy chạy ứng dụng và kiểm tra thông tin chiều rộng và chiều cao cửa sổ mới trong console khi bạn thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt.

z5120130375311 c6b61a88d113a63f141067d3d5c3d9a6 jpg

z5120132547842 7a9f7ce25bb83ed5103810ea8216d9a6 jpg

Bài tập này giúp bạn làm quen với xử lý sự kiện thay đổi kích thước cửa sổ trong ReactJS. Bạn đã học cách tạo và quản lý sự kiện hiệu quả, mở rộng khả năng tương tác trong ứng dụng ReactJS của bạn. Hãy tiếp tục tìm hiểu và xây dựng những trải nghiệm tuyệt vời hơn! Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top