REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component CopyToClipboard trong ReactJS

Trong bài tập hôm nay, mình sẽ tìm hiểu về cách xử lý sự kiện trong ReactJS thông qua việc tạo một component Copy to Clipboard. Chức năng của component này là sao chép nội dung của một đoạn văn bản vào clipboard khi người dùng nhấn vào nút "Copy".

Copy to Clipboard trong ReactJS

Trước hết, hãy xem qua mã nguồn của component Copy to Clipboard:

// src/components/CopyToClipboard.js
import React, { useRef } from 'react';
import './CopyToClipboard.css';

const CopyToClipboard = () => {
 const textRef = useRef(null);

 const handleCopy = () => {
  if (textRef.current) {
   textRef.current.select();
   document.execCommand('copy');
   alert('Copied to clipboard!');
  }
 };

 return (
  <div className="copy-to-clipboard">
   <textarea ref={textRef} value="Text to be copied" readOnly />
   <button onClick={handleCopy}>Copy</button>
  </div>
 );
};

export default CopyToClipboard;

CSS Styling

Bên cạnh đó, mình cũng tạo một file CSS để tùy chỉnh giao diện của component:

/* src/components/CopyToClipboard.css */

.copy-to-clipboard {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 margin-top: 20px;
}

textarea {
 width: 300px;
 height: 100px;
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 padding: 10px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
}

File App.js

import React from 'react';
import CopyToClipboard from './components/CopyToClipboard'; // Sửa tên import ở đây

const App = () => {
 return (
  <div>
   <h1>ReactJS Handling Events Exercises</h1>
   <CopyToClipboard />
   {/* Import và thêm các component khác ở đây */}
  </div>
 );
};

export default App;

Hãy tiếp tục với việc tích hợp component này vào ứng dụng React của bạn và trải nghiệm sự thuận tiện của việc sao chép nhanh chóng nội dung vào clipboard. Đừng quên kiểm tra mục "Developer Console" để theo dõi mọi sự kiện khi bạn nhấn nút "Copy".

z5123600167602 173daa2dfad3c2d7e16a1a3efbf7f2fb jpg

Trong bài tập này, mình đã thực hành cách xử lý sự kiện trong ReactJS thông qua việc tạo một component Copy to Clipboard. Hy vọng rằng bạn đã tận hưởng quá trình học tập và áp dụng kiến thức mới vào dự án của mình. Hãy tiếp tục theo dõi để tìm hiểu thêm nhiều bài tập thú vị khác!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top