MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thiết lập công thức cho các ô Excel bằng VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính Formula để thiết lập công thức cho các ô tính Excel bằng ngôn ngữ VBA, đây là cách mà bạn can thiệp vào công thức Excel bằng code VBA.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Giả sử có bảng điểm như sau.

bang du lieu JPG

Hãy viết chương trình VBA xử lý yêu cầu: Khi click vào button "Click me" thì gán công thức tính tổng điểm ở cột A vào ô B2.

1. Xây dựng dữ liệu và button như hình ảnh trên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Bật chế độ Design Mode ở tab Developer.

3. Click dúp chuột hai lần vào button, sau đó nhập đoạn code sau vào sự kiện click.

Private Sub CommandButton1_Click()
   Range("B2").Formula = "=SUM(A1:A6)"
End Sub

4. Quay trở lại giao diện Excel, bạn hãy click vào button, sau đó chọn ô B2 thì sẽ thấy công thức và kết quả như sau.

ket qua JPG

Như bạn thấy trong hình, ô B2 đã nhận được công thức mà ta đã thiết lập bằng mã VBA.

Cách khác: Bạn hãy thay đoạn code trong sự kiện click thành như sau.

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim total As Integer, ranges As Range, rag As Range, i As Integer, tmp As Integer
   
  Set ranges = Range("A2:A6")
    i = 1
    total = 0
   
  For Each rag In ranges
    tmp = rag.Value
    total = total + tmp
    i = i + 1
  Next rag
  
  Range("B2").Value = total
End Sub

Giải thích: Cách này sẽ sử dụng code VBA để lặp qua các ô từ A2 đến A6, sau đó cộng tổng lại rồi gán vào B2.

Ưu điểm của cách này là không thấy công thức, nhưng nhược điểm của nó là khi bạn thay đổi giá trị trong các ô A2:A6 thì tổng ở B2 không được cập nhật.

Danh sách bài tập

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top