MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA

Trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập giá trị cho một ô bất kì trong Excel, thông qua thuộc tính Value và một số đối tượng liên quan đến vùng chọn như Range, ActiveCell, ...

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Giả sử ô Excel A2 có giá trị là "Welcome to freetuts.net", hãy tạo một command button và xử lý sự kiện: Khi click vào button thì lấy giá trị đó dán vào một ô đang được chọn khác.

1. Tạo một command button, sau đó đổi caption cho nó thành Paste.

bai tap vba 1 JPG

2. Mở chế độ Design Mode, sau đó click dúp chuột hai lần vào button để mở sự kiện click.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhập đoạn code sau vào sự kiện đó.

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   ActiveCell.Value = content
End Sub

Giao diện như sau.

bai tap vba 2 JPG

3. Quay trở lại bảng tính Excel, bạn hãy chọn một ô bất kì và click vào button thì sẽ thấy kết quả như sau.

bai tap vba 3 JPG

Vùng mình khoanh đỏ chính là nơi dữ liệu được paste.

Mở rộng: Nếu bạn chọn nhiều ô và muốn tất cả các ô đó đều nhận được giá trị từ ô A1 thì thay đổi code trong sự kiện click thành:

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   Range(Selection.Address).Value = content
End Sub

Vậy là xong, chỉ cần vài đoạn code đơn giản trong VBA là bạn có thể giải được bài tập này rồi đấy.

Danh sách bài tập

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top