Home > Excel > Excel VBA > Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA

Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA

Trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập giá trị cho một ô bất kì trong Excel, thông qua thuộc tính Value và một số đối tượng liên quan đến vùng chọn như Range, ActiveCell, ...

Đề bài: Giả sử ô Excel A2 có giá trị là "Welcome to freetuts.net", hãy tạo một command button và xử lý sự kiện: Khi click vào button thì lấy giá trị đó dán vào một ô đang được chọn khác.

1. Tạo một command button, sau đó đổi caption cho nó thành Paste.

bai tap vba 1 JPG

2. Mở chế độ Design Mode, sau đó click dúp chuột hai lần vào button để mở sự kiện click.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Nhập đoạn code sau vào sự kiện đó.

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   ActiveCell.Value = content
End Sub

Giao diện như sau.

bai tap vba 2 JPG

3. Quay trở lại bảng tính Excel, bạn hãy chọn một ô bất kì và click vào button thì sẽ thấy kết quả như sau.

bai tap vba 3 JPG

Vùng mình khoanh đỏ chính là nơi dữ liệu được paste.

Mở rộng: Nếu bạn chọn nhiều ô và muốn tất cả các ô đó đều nhận được giá trị từ ô A1 thì thay đổi code trong sự kiện click thành:

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   Range(Selection.Address).Value = content
End Sub

Vậy là xong, chỉ cần vài đoạn code đơn giản trong VBA là bạn có thể giải được bài tập này rồi đấy.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập
Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA
Thiết lập công thức cho các ô Excel bằng VBA
Viết thủ công thêm sự kiện click vào một Button VBA
Thực hành Cut- Copy - Paste các ô Excel bằng VBA
Cách sử dụng thuộc tính Select VBA để chọn phạm vi các ô Excel
Sử dụng Offset trong VBA để chọn một ô hoặc dãy ô Excel
Thuộc tính Resize Range trong VBA - thay đổi kích thước của phạm vi

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP