Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc excel gif Excel VBA

Quảng cáo

Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA

Trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập giá trị cho một ô bất kì trong Excel, thông qua thuộc tính Value và một số đối tượng liên quan đến vùng chọn như Range, ActiveCell, ...

Đề bài: Giả sử ô Excel A2 có giá trị là "Welcome to freetuts.net", hãy tạo một command button và xử lý sự kiện: Khi click vào button thì lấy giá trị đó dán vào một ô đang được chọn khác.

Quảng cáo

1. Tạo một command button, sau đó đổi caption cho nó thành Paste.

bai tap vba 1 JPG

2. Mở chế độ Design Mode, sau đó click dúp chuột hai lần vào button để mở sự kiện click.

Nhập đoạn code sau vào sự kiện đó.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   ActiveCell.Value = content
End Sub

Giao diện như sau.

Quảng cáo

bai tap vba 2 JPG

3. Quay trở lại bảng tính Excel, bạn hãy chọn một ô bất kì và click vào button thì sẽ thấy kết quả như sau.

bai tap vba 3 JPG

Vùng mình khoanh đỏ chính là nơi dữ liệu được paste.

Mở rộng: Nếu bạn chọn nhiều ô và muốn tất cả các ô đó đều nhận được giá trị từ ô A1 thì thay đổi code trong sự kiện click thành:

Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim content As String
   content = Range("A1").Value
   Range(Selection.Address).Value = content
End Sub

Vậy là xong, chỉ cần vài đoạn code đơn giản trong VBA là bạn có thể giải được bài tập này rồi đấy.

Quảng cáo

Danh sách bài tập

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top