Home > Excel > Excel VBA > Thuộc tính Resize Range trong VBA - thay đổi kích thước của phạm vi

Thuộc tính Resize Range trong VBA - thay đổi kích thước của phạm vi

Trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính Resize của đối tượng Range VBA, công dụng của nó là dùng để thay đổi kích thước vùng chọn tham chiếu của đối tượng Range đó.

1. Cú pháp Range Resize

Cú pháp sử dụng phương thức Range Resize trong VBA như sau:

Range("A1").Resize (RowSize, ColumnSize)

Trong đó A1 là vị trí của ô bắt đầu Range, hay nói chính xác là ô đầu tiên trong một phạm vi.

RowSize và ColumnSize là kích thước mở rộng của vùng chọn, hai giá trị này phải lớn hơn 0, và bạn có thể tùy biến một trong hai.

2. Cách dùng thuộc tính Range Resize

Sau đây là một vài trường hợp sử dụng Resize để thay đổi kích thước của range.

Thay đổi kích thước cả column và row

Ví dụ sau mở rộng phạm vi ô A1 thành phạm vi A1: D10 bằng cách tăng số hàng lên 10 và số cột lên 5.

Range("A1").Resize(10, 5).Select

vba resize range JPG

Hoặc bạn có thể sử dụng thông qua một biến. Đây là cách chúng ta hay sử dụng nhất.

Set newRng = ActiveSheet.Range("A1").Resize(10, 5)

Thay đổi kích thước cho row

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi kích thước cho row thì sử dụng tham số đầu tiên, không sử dụng tham số thứ hai.

' Đổi kích thước cho Row, Range mới sẽ là $A$1:$A$10
Set newRng = rng.Resize(10)

Thay đổi kích thước cho column

Tương tự để đổi kích thước cho column thì ta bỏ tham số thứ nhất, nhập tham số thứ hai.

Set newRng = rng.Resize(, 5)

Trên là hai ba cách sử dụng thuộc tính Resize của đối tượng Range trong VBA. Những ví dụ này tương đối dễ hiểu nên mình tin là bạn dễ dàng thực hành theo.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập
Thiết lập giá trị cho một ô Excel bằng VBA
Thiết lập công thức cho các ô Excel bằng VBA
Viết thủ công thêm sự kiện click vào một Button VBA
Thực hành Cut- Copy - Paste các ô Excel bằng VBA
Cách sử dụng thuộc tính Select VBA để chọn phạm vi các ô Excel
Sử dụng Offset trong VBA để chọn một ô hoặc dãy ô Excel
Thuộc tính Resize Range trong VBA - thay đổi kích thước của phạm vi

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP