QUẢN TRỊ WEB
XEM NHIỀU

Quảng cáo

Quản trị Web

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Quản trị Web, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Quản trị Web.

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

Nếu bạn đang là quản trị viên thì việc quản lý thông tin / xem…

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả…

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

Whereis là một tiện ích dòng lệnh command line, nó cho phép bạn tìm ..

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

Linux dùng lệnh which để xác định vị trí file thực thi của lệnh mà…

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy ...

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

Mặc dù tính năng nén file rất hữu ích vì nó giúp ta tiết kiệm…

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

Bạn đang xây dựng một website và sử dụng tính năng upload ...

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

Mặc định thì lệnh tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file, thông…

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh…

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh whatis trong ...

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

Linux là một hệ điều hành rất nhanh nhưng không phải lúc nào nó không…

Cách dùng lệnh who trong Linux

Cách dùng lệnh who trong Linux

Who là một công cụ dòng lệnh command-line, được ...

Cách dùng lệnh basename trong Linux

Cách dùng lệnh basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh (command line) dùng để lấy ...

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

Gzip là một trong những thuật toán nén file phổ biến nhất, nó cho phép…

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Cách dùng lệnh wait trong Linux

Wait là lệnh dùng để đợi một thời gian cho tới khi công việc nào…

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Cách dùng lệnh ping trong Linux

Lệnh ping là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để khắc…

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

sleep là một tiện ích command line cho phép lập trình viên ..

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất

Bash Script đuọc xem là mã code lập trình trên Linux ...

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp until trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Vòng lặp while trong Shell Script

Trong Linux script, vòng lặp while được sử dụng trong ...

Cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux

Cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux

Biết địa chỉ IP của thiết bị là điều quan trọng khi giải quyết khắc…

Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder

Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder

Di chuyển file và thư mục là một trong những tác vụ cơ bản nhất…

Cách sử dụng lệnh rename trong Linux

Cách sử dụng lệnh rename trong Linux

Đổi tên cho nhiều file và thư mục bằng lệnh mv là một quá trình…

Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux

Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux

Nếu bạn muốn xóa thư mục thì ngoài lệnh rmdir ra bạn cũng có thể…

Cách dùng lệnh rm trong Linux

Cách dùng lệnh rm trong Linux

rm là một tiện ích dòng lệnh, được dùng để xóa các file và thư…

Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file

Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file

Nếu bạn đang muốn xóa một file thì có thể sử dụng lệnh rm hoặc…

Cách dùng lệnh su trong linux (so sánh SU vs -SU)

Cách dùng lệnh su trong linux (so sánh SU vs -SU)

Lệnh SU được sử dụng để chuyển sang người dùng khác, hay nói cách khác…

Dùng lệnh Systemctl trong Linux để quản lý service

Dùng lệnh Systemctl trong Linux để quản lý service

Trong Linux, một service là một chương trình chạy ở chế độ nền background ...

Cách dùng lệnh Chmod  trong Linux

Cách dùng lệnh Chmod trong Linux

Trong Linux, để truy cập được vào file thì bạn phải được thiết lập quyền…

Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)

Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)

Lệnh chown cho phép bạn thay đổi quyền sở hữu của người dùng hoặc nhóm…

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

usermod là công cụ dòng lệnh cho phép bạn sửa đổi ...

Cách xóa Group bằng lệnh groupdel  trong Linux

Cách xóa Group bằng lệnh groupdel trong Linux

Trong Linux, các nhóm được tạo ra nhằm mục đích phân ...

Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux

Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux

Trong Linux, lệnh groupadd có công dụng ...

Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

Chúng ta sử dụng lệnh usermod để thay đổi tên người dùng trong hệ điều…

Cách đổi mật khẩu người dùng trên Linux

Cách đổi mật khẩu người dùng trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách đổi mật khẩu người dùng ...

Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux

Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh userdel ...

Cách xem danh sách tất cả user trong Linux

Cách xem danh sách tất cả user trong Linux

Đã bao giờ bạn muốn liệt kê tất cả người dùng trong hệ thống Linux…

Cách sử dụng lệnh rsync trong Linux

Cách sử dụng lệnh rsync trong Linux

rsync là một công cụ command line rất linh hoạt, nó giúp đồng bộ các…

Cách dùng lệnh shutdown trong Linux

Cách dùng lệnh shutdown trong Linux

Lệnh Shutdown sẽ tắt hệ thống server Linux một cách an toàn. Khi nhận ..

Cách kiểm tra version của CentOS mà bạn đang sử dụng

Cách kiểm tra version của CentOS mà bạn đang sử dụng

Có nhiều cách để kiểm tra version của Centos như: Sử dụng command ....

Top