HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

HTML5 Canvas - Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng thì ta chỉ cần xác định hai điểm đầu và cuối nhưng với đường cong thì có khá nhiều vấn đề phải tính toán trước khi vẽ đấy.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Vẽ hình cung trong Canvas

Để vẽ hình cung thì chúng ta sử dụng hàm arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise), trong đó:

 • xy là tâm của hình cung
 • radius là bán kính
 • startAngle là góc bắt đầu
 • endAngle là góc kết thúc
 • counterClockwise là hướng vẽ (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Ví dụ: XEM DEMO

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// Xác đinh tâm là trọng tâm của Canvas
var x = canvas.width / 2;
var y = canvas.height / 2;

// bán kính 75px
var radius = 75;

// Góc bắt đầu là 1.1PI
var startAngle = 1.1 * Math.PI;

// Góc kết thúc là 1.9PI
var endAngle = 1.9 * Math.PI;

// Cùng chiều kim đồng hồ
var counterClockwise = false;

// Vẽ đường cung
context.beginPath();
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise);
context.lineWidth = 15;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas arcs png

2. Vẽ đường cong bậc hai trong Canvas

Để vẽ đường cong bậc hai trong Canvas thì ta sử dụng phương thức quadraticCurveTo(), đường cong bậc hai được xác định bởi ba điểm chính gồm:

 • Điểm bắt đầu (context point).
 • Điểm điều khiển (control point).
 • Điểm kết thúc (end point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(20, 20); // Điểm bắt đầu vẽ
context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20); //vẽ qua các điểm
context.lineWidth = 1;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Và kết quả như trong hình sau:

canvas quadraticcurve gif

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).

Vị trí đỉnh của đường cong được xác định bởi đường thẳng nối trung điểm giữa hai đoạn thẳng (context point, control point) và (end point, control point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(188, 150);
context.quadraticCurveTo(288, 0, 388, 150);
context.lineWidth = 10;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas quadratic curves diagram png

3. Vẽ đường cong Benzier trong Canvas

Đường cong Benzier được xác định bởi bốn điểm:

 • Điểm bắt đầu (context point)
 • Điểm điều khiển một (control point 1)
 • Điểm điều khiển hai (control point 2)
 • Điểm kết thúc (end point)

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.bezierCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20);
ctx.stroke();

Kết quả:

canvas beziercurve gif

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển 1 là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm điều khiển 2 là (200, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).

Câu hỏi đặt ra là làm sao xác định điểm đỉnh và điểm độ cong? Các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');<br />
var context = canvas.getContext('2d');<br />
<br />
context.beginPath();<br />
context.moveTo(188, 130);<br />
context.bezierCurveTo(140, 10, 388, 10, 388, 170);<br />
context.lineWidth = 10;<br />
<br />
// line color<br />
context.strokeStyle = 'black';<br />
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas bezier curves diagram png

Như vậy tương tự như đường cong bậc hai ta sẽ xác định các điểm độ cong qua các đường thẳng nối giữa các trung điểm các cạnh.

4. Lời kết

Bắt đầu cảm thấy khó khi làm việc với Canvas rồi đấy. Thực sự để vẽ được các hình ảnh tốt thì bạn phải tính toán từng Pixel chuẩn, chưa tính đến việc phải sử dụng kiến thức toán học để xác định tọa độ.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đoạn thẳng bằng cách sử dụng các hàm đã học trong bài này và các bài trước.

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top