HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thẻ base trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ base trong HTML, đây là thẻ khai báo URL cho trang web mà qua đó trình duyệt sẽ tự động bổ sung vào các URL không đầy đủ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thẻ base trong HTML là gì?

Thẻ base sẽ thiết lập URL cơ bản cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.

Trong một tài liệu HTML thì chỉ có một thẻ base duy nhất, và nó phải nằm trong thẻ head. Cú pháp như sau:

<base href="http://localhost/test/images/" target="_blank">

Trong đó thuộc tính href chính là phần khai báo URL, còn target sẽ khai báo cách chuyển hướng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thuộc tính này rất hữu ích trong trường hợp các URL trong tài liệu HTML không được chỉ định rõ domain hoặc thư mục gốc của domain.

Ví dụ: Bạn đặt tất cả dữ liệu CSS và JS nằm trong thư mục domain.com/public. Lúc này bạn chỉ việc khai báo base url như sau:

https://domain.com/public/

Còn các file CSS, JS sẽ là:

<link href="style.css" rel="stylesheet"/>

Trình duyệt sẽ hiểu rằng file style.css sẽ nằm trong thư mục public.

2. Cách sử dụng thẻ base trong HTML

Ví dụ: sử dụng thẻ base để thiết lập tất cả các URL sẽ bắt đầu từ thư mục images.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <base href="http://localhost/test/images/" target="_blank">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

    <img src="test.jpg" width="24" height="39" alt="Stickman">
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ base:

 • href - đường dẫn cơ bản, sẽ là nơi bắt đầu cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.
 • hreftarget - chỉ định mục tiêu mặc định cho các siêu liên kết, các form trong trang.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Thẻ noscript trong HTML

Thẻ noscript trong HTML

Cách sử dụng thẻ noscript html ...

Top