HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học HTML

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học HTML, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học HTML.

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bổ cục hợp lý. Nhằm giúp bạn cũng cố lại các thẻ html thì trong phần này mình sẽ giới thiệu các thành phần thường được dùng nhất.

HTML là thành phần quan trọng nhất để xây dựng giao diện của website, đây cũng chính là kiến thức đầu tiên bạn cần phải học khi tham gia vào học lập trình web. Để giúp các bạn củng cố kiến thức thì trong series tự học HTML này mình sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết theo từng bước có kèm theo video, mình tin sẽ rất phù hợp để bạn tự học.

Đi kèm với HTML đó là CSS, tuy nhiên để phân rõ ràng các nội dung thì mình sẽ không trình bày CSS trong series này, nếu bạn quan tâm thì có thể vào phần học CSS để tìm hiểu.

+HỌC HTML
» HTML
1 HTML là gì? Bổ cục HTML của một trang web là gì?
2 Phân biệt HTML Elements và HTML Attributes
3 Định dạng văn bản bằng HTML
4 Heading và List trong HTML
5 Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)
6 Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng
7 Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img
8 Thuộc tính style trong HTML
9 Thẻ style trong HTML
10 Phân biệt thẻ HTML Block và Inline
11 Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện
12 Phân biệt ID và Class trong HTML
13 Tạo bổ cục layout HTML đơn giản
14 Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản
15 Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản
16 Tạo background và đường viền cho thẻ HTML
17 Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu
» HTML5
18 Cấu trúc HTML5: Cách tạo template HTML5 đầu tiên
19 Thẻ article trong HTML5
20 Thẻ header trong HTML5
21 Thẻ hgroup trong HTML5
22 Thẻ nav trong HTML5
23 Thẻ section trong HTML
24 Thẻ aside trong HTML5
25 Validate form bằng HTML5
» Canvas
26 HTML5 Canvas là gì?
27 HTML5 Canvas - Vẽ đường thẳng
28 HTML5 Canvas - Vẽ đường cong
29 HTML5 Canvas - Nối nhiều đường
» Heading tags
30 Thẻ title trong HTML
31 Thẻ base trong HTML
32 Thẻ link trong HTML
33 Thẻ meta trong HTML
34 Thẻ script trong HTML
35 Thẻ noscript trong HTML
» Form tags
36 Thẻ select trong HTML
37 Thẻ input trong HTML
38 Thẻ textarea trong HTML
39 Thẻ button trong HTML
40 Thẻ option trong HTML
41 Thẻ optgroup trong HTML
42 Thẻ fieldset trong HTML
43 Thẻ label trong HTML
44 Thẻ form trong HTML
» List tags
45 Thẻ ul trong HTML
46 Thẻ ol trong HTML
47 Thẻ li trong HTML
48 Thẻ dl trong HTML
49 Thẻ dt trong HTML
50 Thẻ dd trong HTML
» Paragraph tags
51 Thẻ p trong HTML
52 Thẻ br trong HTML
53 Thẻ pre trong HTML
» Common tags
54 Thẻ comment in html trong HTML
55 Thẻ DOCTYPE trong HTML
56 Thẻ abbr trong HTML
57 Thẻ address trong HTML
58 Thẻ audio trong HTML
59 Thẻ b trong HTML
60 Thẻ blockquote trong HTML
61 Thẻ body trong HTML
62 Thẻ canvas trong HTML
63 Thẻ caption trong HTML
64 Thẻ col trong HTML
65 Thẻ colgroup trong HTML
66 Thẻ datalist trong HTML
67 Thẻ del trong HTML
68 Thẻ details trong HTML
69 Thẻ dialog trong HTML
70 Thẻ div trong HTML
71 Thẻ embed trong HTML
72 Thẻ figcaption trong HTML
73 Thẻ figure trong HTML
74 Thẻ footer trong HTML
75 Thẻ hr trong HTML
76 Thẻ html trong HTML
77 Thẻ i trong HTML
78 Thẻ iframe trong HTML
79 Thẻ ins trong HTML
80 xóa, đã move bài
81 Thẻ legend trong HTML
82 Thẻ main trong HTML
83 Thẻ mark trong HTML
84 Thẻ meter trong HTML
85 Thẻ noscript trong HTML
86 Thẻ object trong HTML
87 Thẻ output trong HTML
88 Thẻ param trong HTML
89 Thẻ picture trong HTML
90 Thẻ progress trong HTML
91 Thẻ q trong HTML
92 Thẻ rp trong HTML
93 Thẻ rt trong HTML
94 Thẻ ruby trong HTML
95 Thẻ s trong HTML
96 Thẻ small trong HTML
97 Thẻ source trong HTML
98 Thẻ span trong HTML
99 Thẻ strong trong HTML
100 Thẻ sub trong HTML
101 Thẻ summary trong HTML
102 Thẻ sup trong HTML
103 Thẻ table trong HTML
104 Thẻ tbody trong HTML
105 Thẻ td trong HTML
106 Thẻ tfoot trong HTML
107 Thẻ th trong HTML
108 Thẻ thead trong HTML
109 Thẻ time trong HTML
110 Thẻ tr trong HTML
111 Thẻ u trong HTML
112 Thẻ var trong HTML
113 Thẻ video trong HTML
114 Thẻ wbr trong HTML

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript

Các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đối tượng Date trong Javascript rồi thì trong…

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Việc xử lý mảng trong javascript cũng quan trọng như xử lý mảng trong PHP…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng…

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai hàm thường dùng để xử lý thời…

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img

Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img

Có câu "một website đẹp phải có hình ảnh, bổ cục rõ ràng và nhiều…

Bài 02: Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

Bài 02: Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thuộc tính trong CSS3…

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với ..

Sự kiện window.onload trong Javascript

Sự kiện window.onload trong Javascript

Trong Javascript có một sự kiện được sử dụng khá nhiều đó là sự kiện…

Xử lý chuỗi (string) trong Javascript

Xử lý chuỗi (string) trong Javascript

Như vậy là ta đã tìm hiểu các kiến thức riêng của javascript như DOM,…

Các hàm xử lý mảng trong javascript hữu ích

Các hàm xử lý mảng trong javascript hữu ích

Việc xử lý mảng trong javascript đóng vai trò rất quan trọng vì nó được…

Top