HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học HTML

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học HTML, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học HTML.

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bổ cục hợp lý. Nhằm giúp bạn cũng cố lại các thẻ html thì trong phần này mình sẽ giới thiệu các thành phần thường được dùng nhất.

HTML là thành phần quan trọng nhất để xây dựng giao diện của website, đây cũng chính là kiến thức đầu tiên bạn cần phải học khi tham gia vào học lập trình web. Để giúp các bạn củng cố kiến thức thì trong series tự học HTML này mình sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết theo từng bước có kèm theo video, mình tin sẽ rất phù hợp để bạn tự học.

Đi kèm với HTML đó là CSS, tuy nhiên để phân rõ ràng các nội dung thì mình sẽ không trình bày CSS trong series này, nếu bạn quan tâm thì có thể vào phần học CSS để tìm hiểu.

+HỌC HTML
» HTML
1 Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS
2 HTML là gì? Bổ cục HTML của một trang web là gì?
3 Phân biệt HTML Elements và HTML Attributes
4 Định dạng văn bản bằng HTML
5 Heading và List trong HTML
6 Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)
7 Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng
8 Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img
9 Thuộc tính style trong HTML
10 Thẻ style trong HTML
11 Phân biệt thẻ HTML Block và Inline
12 Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện
13 Phân biệt ID và Class trong HTML
14 Tạo bổ cục layout HTML đơn giản
15 Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản
16 Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản
17 Tạo background và đường viền cho thẻ HTML
18 Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu
» HTML5
19 Cấu trúc HTML5: Cách tạo template HTML5 đầu tiên
20 Thẻ article trong HTML5
21 Thẻ header trong HTML5
22 Thẻ hgroup trong HTML5
23 Thẻ nav trong HTML5
24 Thẻ section trong HTML
25 Thẻ aside trong HTML5
26 Validate form bằng HTML5
» Canvas
27 HTML5 Canvas là gì?
28 HTML5 Canvas - Vẽ đường thẳng
29 HTML5 Canvas - Vẽ đường cong
30 HTML5 Canvas - Nối nhiều đường
» Heading tags
31 Thẻ title trong HTML
32 Thẻ base trong HTML
33 Thẻ link trong HTML
34 Thẻ meta trong HTML
35 Thẻ script trong HTML
36 Thẻ noscript trong HTML
» Form tags
37 Thẻ select trong HTML
38 Thẻ input trong HTML
39 Thẻ textarea trong HTML
40 Thẻ button trong HTML
41 Thẻ option trong HTML
42 Thẻ optgroup trong HTML
43 Thẻ fieldset trong HTML
44 Thẻ label trong HTML
45 Thẻ form trong HTML
» List tags
46 Thẻ ul trong HTML
47 Thẻ ol trong HTML
48 Thẻ li trong HTML
49 Thẻ dl trong HTML
50 Thẻ dt trong HTML
51 Thẻ dd trong HTML
» Paragraph tags
52 Thẻ p trong HTML
53 Thẻ br trong HTML
54 Thẻ pre trong HTML
» Common tags
55 Thẻ comment in html trong HTML
56 Thẻ DOCTYPE trong HTML
57 Thẻ abbr trong HTML
58 Thẻ address trong HTML
59 Thẻ audio trong HTML
60 Thẻ b trong HTML
61 Thẻ blockquote trong HTML
62 Thẻ body trong HTML
63 Thẻ canvas trong HTML
64 Thẻ caption trong HTML
65 Thẻ col trong HTML
66 Thẻ colgroup trong HTML
67 Thẻ datalist trong HTML
68 Thẻ del trong HTML
69 Thẻ details trong HTML
70 Thẻ dialog trong HTML
71 Thẻ div trong HTML
72 Thẻ embed trong HTML
73 Thẻ figcaption trong HTML
74 Thẻ figure trong HTML
75 Thẻ footer trong HTML
76 Thẻ hr trong HTML
77 Thẻ html trong HTML
78 Thẻ i trong HTML
79 Thẻ iframe trong HTML
80 Thẻ ins trong HTML
81 Thẻ legend trong HTML
82 Thẻ main trong HTML
83 Thẻ mark trong HTML
84 Thẻ meter trong HTML
85 Thẻ noscript trong HTML
86 Thẻ object trong HTML
87 Thẻ output trong HTML
88 Thẻ param trong HTML
89 Thẻ picture trong HTML
90 Thẻ progress trong HTML
91 Thẻ q trong HTML
92 Thẻ rp trong HTML
93 Thẻ rt trong HTML
94 Thẻ ruby trong HTML
95 Thẻ s trong HTML
96 Thẻ small trong HTML
97 Thẻ source trong HTML
98 Thẻ span trong HTML
99 Thẻ strong trong HTML
100 Thẻ sub trong HTML
101 Thẻ summary trong HTML
102 Thẻ sup trong HTML
103 Thẻ table trong HTML
104 Thẻ tbody trong HTML
105 Thẻ td trong HTML
106 Thẻ tfoot trong HTML
107 Thẻ th trong HTML
108 Thẻ thead trong HTML
109 Thẻ time trong HTML
110 Thẻ tr trong HTML
111 Thẻ u trong HTML
112 Thẻ var trong HTML
113 Thẻ video trong HTML
114 Thẻ wbr trong HTML

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Slideshow hay slider là một phần rất quan trọng trong website hiện nay, thực chất…

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Top