HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thẻ option trong HTML

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ option trong HTML, đây là thẻ đi kèm với thẻ select để tạo ra các tùy chọn trong danh sách.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thẻ option sẽ tạo ra một tùy chọn trong danh sách các tùy chọn của thẻ <select>.

Sử dụng thẻ <option> bên trong cặp thẻ <select> hoặc <datalist>.

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Thẻ <optton> có thể sử dụng mà không cần bất cứ thuộc tính nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi những dữ liệu đã chọn đến server thì bạn cần phải dùng đến thuộc tính value.
 • Nếu bạn có quá nhiều options, có thể sử dụng thẻ <optgroup>.

1. Cách sử dụng thẻ option trong HTML

Ví dụ: Sử dụng option để tạo các tùy chọn trong danh sách các khóa học tại freetuts.net.

Code RUN
<select>
  <option>PHP</option>
  <option>Javascript</option>
  <option>HTML-CSS</option>
  <option>Database</option>
  <option>Lập trình mobile</option>
</select>

Mỗi khóa học nằm trong một cặp thẻ <option>, khi chọn option nào thì giá trị của option đó sẽ là giá trị của thẻ <select>.

2. Thuộc tính của thẻ option trong HTML

Dưới đây là một thuộc tính thường dùng trong thẻ select.

 • disabled - vô hiệu hóa option, nó vẫn sẽ hiển thị nhưng không cho người dùng chọn.
 • label - đặt một label ngắn cho option.
 • selected - nếu option nào có thuộc tính này, nó sẽ là giá tị mặc định được chọn sau khi tải trang.
 • value - giá trị của option, cũng là giá trị của select nếu option đó được chọn.

Ví dụ: sử dụng thuộc tính value và selected của thẻ option. khi submit sẽ alert ra giá trị của select.

Code RUN
<form>
  <select id="select">
    <option value="php">PHP</option>
    <option value="js">Javascript</option>
    <option value="html/css" selected="selected">HTML-CSS</option>
    <option value="db">Database</option>
    <option value="mobile">Lập trình mobile</option>
  </select>
  <input type="submit" name="Submit" onclick='alert(document.getElementById("select").value)'>
</form>

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

3. Thêm CSS cho thẻ option html

Chúng ta rất ít khi sử dụng CSS cho các thẻ option. Tuy nhiên, nếu bạn muốn style cho nó thì hãy sử dụng cách sau:

option{
  color:red
}

Hoặc bạn đặt một ID / Class cho nó rồi sử dụng truy vấn selector nhé.

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top