HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thẻ input trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thẻ input trong HTML, đây là thẻ dùng để lấy dữ liệu mà người dùng nhập vào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thẻ input có chức năng tạo một trường để người dùng có thể nhập dữ liệu đầu vào.

Thẻ input được sử dụng cùng với thẻ form để khai báo điều khiển đầu vào cho phép người dùng nhập dữ liệu.

Một trường input có thể thay đổi theo nhiều cách, phụ thuộc vào thuộc tính truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Cách sử dụng thẻ input

Ví dụ: Form đăng nhập với các trường input.

Code RUN
<form>
  <h1> Login </h1>
  Username: <input type="text" name="username">
  <br />
  Password: <input type="passwword" name="passwword">
  <br />
  <input type="submit" name="submit" value="Login">
</form>

Chúng ta có thể thấy rằng, với các giá trị khác nhau của thuộc tính type, trường input được hiển thị theo nhiều cách khác nhau.

2. Một số thuộc tính của thẻ input

Thuộc tính type

Type là thuộc tính quan trọng nhất của thẻ input, nó sẽ quy định tính năng của thẻ input đó.

Một số giá trị của type:

 • text: trường nhập văn bản.
 • password: trường nhập mật khẩu, các kí tự nhập sẽ bị che đi bằng các kí tự *.
 • checkbox: ô checkbox.
 • radio: Ô radio button
 • submit: nút nhấn để submit form.

Một số giá trị trong HTML5:

 • number: Kiểu number
 • url: Kiểu đường dẫn trang web
 • email: Kiểu email

Còn nhiều giá trị nữa nhưng ở đây mình chỉ liệt kê một số giá trị hay sử dụng nhất.

Thuộc tính value

Value cũng là một thuộc tính rất quan trọng của thẻ input, nó quy định giá trị của thẻ input.

Ví dụ: thuộc tính value của thẻ input

Code RUN
<form>
	<h1> Login </h1>
	Username: <input type="text" name="username" value="Nhập username" >
	<br />
	Password: <input type="passwword" name="passwword" value="Nhập password">
	<br />
	<input type="submit" name="submit" value="Đăng Nhập">
</form>

Thuộc tính pattern:

Đây là thuộc tính rất hay, được thêm vào kể từ phiên bản HTML5.

Thuộc tính này giúp ta tạo ra các chuỗi pattern dùng để validate dữ liệu khi submit form. Xem thêm trong bài viết validate form bằng HTML5 để hiểu rõ hơn.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top