HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thẻ source trong HTML

Thẻ source được sử dụng để chỉ định tài nguyên đa phượng tiện cho các phần tử media ví dụ như video, audio, hình ảnh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thẻ source cho phép bạn xác định các tệp đa phương tiện sẽ được hiển thị thay thế tùy thuộc vào phương tiện, hỗ trợ codec hoặc truy vấn media.

Ví dụ bạn muốn thay đổi hình ảnh hiển thị khi người dùng thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt, khi đó bạn nên sử dụng thẻ picture kết hợp với nhiều thẻ source để xác định hình ảnh hiển thị cho mỗi kích thước cửa sổ khác nhau.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ source kết hợp với thẻ media để thay đổi hình ảnh hiển thị khi người dùng thay đổi kích thước cửa số trình duyệt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			<picture>
		   	<source media="(min-width: 800px)" srcset="black.jpg">
		   	<source media="(min-width: 600px)" srcset="blue.jpg">
		   	<img src="yellow.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
		  </picture>
	</body>
</html>

Kết quả với các kích thước cửa sổ:

width lớn hơn 600px:

600 png

width lớn hơn 800px:

800 png

width nhỏ hơn 600:

default png

 

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top