HTML
HTML5
CANVAS
HEADING TAGS
FORM TAGS
LIST TAGS
PARAGRAPH TAGS
p br pre
COMMON TAGS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thẻ picture trong HTML

Thẻ picture cho phép các lập trình viên linh hoạt hơn trong qua trình xử lý hình ảnh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Việc sử dụng thẻ picture phổ biến nhất chính là trong việc thiết kế website responsive. Thay vì chỉ sử dụng một hình ảnh để phóng to và thu nhỏ tùy thuộc vào kích cỡ màn hình hiển thị, nhiều hình ảnh với các kích cỡ khác nhau sẽ được chọn để hiển thị tùy thuộc vào kích thước màn hình khiến khung hình đẹp hơn.

Thẻ picture chứa hai loại thẻ khác nhau là một thẻ img và một hoặc nhiều thẻ source.

Thẻ source có các thuộc tính:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • srcset (yêu cầu) - xác định URL của hình ảnh để hiển thị.
  • media - chấp nhận mọi truy vấn media hợp lệ thường được định nghĩa trong CSS.
  • sizes - xác định kích thước hình ảnh hiển thị.
  • Type - định nghĩa kiểu file.

Trình duyệt sẽ sử dụng các giá trị thuộc tính để tải hình ảnh thích hợp nhất. Thẻ  source đầu tiên phù hợp với thuộc tính sẽ được sử dụng.

Thẻ img sẽ là thẻ con cuối cùng nằm trong thẻ picture. Khi không có bất cứ thẻ source nào phù hợp thẻ img sẽ được sử dụng để hiển thị.

Cách sử dụng

Ví dụ: Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng thẻ picture kêt hợp với các thẻ source và img để tạo một trang responsive hiển thị trên nhiều kích cỡ màn hình.

các bạn chuẩn bị 3 hình ảnh black.jpg, yellow.jpg và blue.jpg nằm cùng cấp với file html có nội dung sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<picture>
		  <source media="(min-width: 800px)" srcset="black.jpg">
		  <source media="(min-width: 600px)" srcset="blue.jpg">
		  <img src="yellow.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
		</picture>
	</body>
</html>

Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt, các bạn sẽ thấy hình ảnh thay đổi theo kích cỡ.

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce  từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top