How to

Đây là series hướng dẫn các bạn tạo ra những ứng dụng nhỏ thường được sử dụng trong front-end, những ví dụ này sẽ giúp kỹ năng của xử lý frontend của bạn được nâng cao thêm.

Series how to có sử dụng kiến thức HTML, HTML5, CSS, CSS3 và jQuery mà bạn đã được học ở series khác, nội dung của nó chủ yếu xoay quanh những hàm xử lý căn bản, nó sẽ giúp ích cho bạn sau này khi đi làm thực tế.

khóa học được biên dịch tại W3SCHOOL, một trang web công nghệ lập trình rất nổi tiếng mà hầu như lập trình viên nào cũng biết. Trong quá trình biên dịch nếu có lỗi gì thì rất mong các bạn bỏ qua.