MENUS
IMAGES
BUTTONS
FORMS
FILTERS
TABLES
MORE
WEBSITE
GRID
GOOGLE MAP
CONVERTERS
HOW TO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn tạo filter list với Javascript

Filter list là một danh sách các kết quả tìm kiếm có thể được lọc lại mỗi khi người dùng nhập vào một kí tự. Chúng ta thường gặp một filter list trong ô tìm kiếm của các website bán hàng hoặc tin tức. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một filter list đơn giản với Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng giao diện

Việc đầu tiên là chúng ta cần tạo file chạy chính, các bạn tạo file index.html và tạo các thành phần của filter list bằng đoạn mã sau:

Code RUN
<div class="container">
 <h2>Freetuts.net hướng dẫn tạo Filter List</h2>

 <input type="text" id="myInput" placeholder="Search for City.." title="Type in a name of City">

 <ul id="myUL">
  <li><a href="#">Athens</a></li>
  <li><a href="#">Amsterdam</a></li>
  <li><a href="#">Atlanta</a></li>
  <li><a href="#">Alaska</a></li>
  <li><a href="#">Barcelona</a></li>
  <li><a href="#">Bologna</a></li>
  <li><a href="#">Berlin</a></li>
  <li><a href="#">Bordeaux</a></li>
  <li><a href="#">Copenhagen</a></li>
  <li><a href="#">Cardiff</a></li>
  <li><a href="#">Caen</a></li>
  <li><a href="#">Cannes</a></li>
 </ul>
</div>

Trong phần này, mình tạo ra hai thành phần chính của một filter list, đó là một ô input để nhập giá trị tìm kiếm và một phần ul để hiện thị các kết quả tìm được dựa vào giá trị nhập ở ô input và mình cũng đặt tất cả các thành phần trong thẻ div có class="container" để dễ dạng định dạng cho toàn bộ các thành phần.

OK vậy là xong phần giao diện, chúng ta đến bước tiếp theo nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Thêm CSS để định dạng các thành phần

Trong bước này chúng ta sẽ sử dụng CSS để định dạng cho các thành phần của trang, các bạn dán đoạn mã sau vào bên trong thẻ style:

Code RUN
* {
 box-sizing: border-box;
}
.container {
 width: 500px;
 margin: auto;
}

#myInput {
 background-position: 10px 12px;
 background-repeat: no-repeat;
 width: 100%;
 font-size: 16px;
 padding: 15px;
 border: 1px solid #ddd;
 margin-bottom: 12px;
}

#myUL {
 list-style-type: none;
 display: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
}

#myUL li a {
 border: 1px solid #ddd;
 margin-top: -1px; 
 background-color: #f6f6f6;
 padding: 12px;
 text-decoration: none;
 font-size: 18px;
 color: black;
 display: block
}

#myUL li a.header {
 background-color: #e2e2e2;
 cursor: default;
}

#myUL li a:hover:not(.header) {
 background-color: #eee;
}

Tất cả đều là các thuộc tính cơ bản trong CSS nên mình không giải thích nữa, các bạn chỉ cần lưu ý một điểm là chúng ta sẽ mặc định ẩn phần ul chứa kết quả đi với thuộc tính display: none;, sau khi người dùng tiến hành filter thì ta mới hiển thị các phần tử phù hợp. Nếu các bạn muốn hiển thị tất cá các kết quả ngay khi load xong trang thì bỏ dòng này đi nhé.

3. Thêm xử lý Javascript

Trong bước cuối cùng này, chúng ta sẽ sử dụng javascript để tìm kiếm các kết quả dựa vào giá trị người dùng nhập vào và hiển thị các kết quả phù hợp, các bạn thêm giúp mình đoạn mã script này vào sau thẻ body:

Code RUN
<script>
 // lấy thẻ input
 var input = document.getElementById("myInput");
 // định nghĩa hàm xử lý myFunction
 function myFunction() {
   var filter, ul, li, a, i;
   // lấy giá trị người dùng nhập
   filter = input.value.toUpperCase();
   ul = document.getElementById("myUL");
   li = ul.getElementsByTagName("li");
   // Nếu filter không có giá trị thị ẩn phần kết quare\
   if (!filter) {
    ul.style.display = "none";
   }else{
    // lặp qua tất cả các thẻ li chứa kết quả
    for (i = 0; i < li.length; i++) {
      // lấy thẻ a trong các thẻ li
      a = li[i].getElementsByTagName("a")[0];
      // kiểm tra giá trị nhập có tôn tại trong nội dung thẻ a
      if (a.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
       //nếu có hiển thị phàn tử ul và các thẻ li đó
        ul.style.display = "block";
        li[i].style.display = "";
      } else {
       // nếu không ẩn các thẻ li
        li[i].style.display = "none";

      }
    }
   }
 }
 //gán sự kiện cho thẻ input
 input.addEventListener("keyup", myFunction);
</script>

Mình đã giải thích rất cụ thể, các bạn đọc ghi chú để hiểu rõ về các bước hoạt động của đoạn mã script này nhé. Có một điểm cần lưu ý là mình đều sử dụng phương thức toUpperCase() cho cả giá trị fillter và giá trị bên trong thẻ a khi kiểm tra để chúng cùng là chữ in hoa, vậy nên filter list của chúng ta sẽ không biệt chữ hoa chữ thường.

Giờ chạy file index.html để xem thành quả nhé!

4. Lời kết

Như vậy, qua bài viết này mình đã cùng các bạn xây dựng thành công một Filter list đơn giản, hi vọng rằng nó sẽ giúp đỡ các bạn phần nào trong quá trình xây dựng website của mình.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể để lại trong phần bình luận, hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo trên freetuts.net.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top