Trang chủ > HTML & CSS > How to > Hướng dẫn tạo Animated Side Navigation

Hướng dẫn tạo Animated Side Navigation

Navbar là một thành phần rất phổ biến trong website hiện nay, Navbar xuất hiện ở gần như tất cả các website theo nhiều kiểu khác nhau để chứa các phần menu chính.

1 Vậy Animated Side Navigation là gì ?

Animated Side Navigation là một dạng Navbar có thể ẩn/hiện thông qua các button, Animated Side Navigation thường được ẩn đi khi mới load trang và chỉ được hiển thị khi người dùng muốn sử dụng nó.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một phần Animated Side Navigation đơn giản.

Ok chúng ta cùng tiến hành nhé!

1. Xây dựng giao diện

Bước đầu tiên là xây dựng phần giao diện, các bạn tạo file index.html và đặt đoạn mã HTML dưới đây vào trong thẻ body:

Code
<div class="container">
	<div id="mySidenav" class="sidenav">
			<a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">&times;</a>
	 	<a href="#home">Trang chủ</a>
	 	<a href="#news">Học lập trình online</a>
	 	<a href="#contact">Thủ thuật</a>
	 	<a href="#about">Liên hệ</a>
	</div>
	<div id="main">
		<h2>Freetuts.net hướng dẫn tạo Animated Side Navigation</h2>
	 	<p>Click vào nút Open để mở phần menu ẩn.</p>
	 	<span style="font-size:30px;cursor:pointer" onclick="openNav()">&#9776; open</span>
	</div>
</div>

Trong phần Navbar này, mình sẽ tạo ra một số menu đơn giản được đặt trong các thẻ a.

Ngoài ra mình cũng tạo thêm một thẻ a và một thẻ span đã được gán sự kiện để gán chức năng ẩn hiện Navbar. Chúng ta sẽ viết chức năng cho chúng ở các phần sau.

2. Định dạng các thành phần với CSS

Giờ ta đã có các thành phần nền rồi, mình tiếp tục sử dụng CSS để định dạng cho các thành phần dễ nhìn hơn, các bạn thêm đoạn mã CSS dưới đây vào bên trong thẻ style nhé:

Code RUN
body {
	margin: 0px;
}
.container {
	width: 60%;
	margin: auto;
}
h2 {
	text-align: center;
}
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 20%;
  background-color: #333333;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
}

.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #818181;
  display: block;
  transition: 0.3s;
}

.sidenav a:hover, .offcanvas a:focus{
  color: #f1f1f1;
}

.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 25px;
  font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
}

#main {
  transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
}

Các đoạn mã CSS ở trên đều rất cơ bản. Có 2 điểm mà các bạn cần lưu ý:

 • Phần navbar sẽ mặc định được ẩn đi bởi thuộc tính width: 0;.
 • Phần chuyển động khi ẩn và hiện navbar sẽ được quyết định bởi transition: 0.5s; bạn có thể thay đổi thời gian để phù hợp với nhu cầu của mình.

Vậy là chúng ta đã có phần giao diện có thể thay đổi tùy theo kích thước màn hình rồi, chuyển sang bước cuối cùng nhé!

3. Xử lý với Javascript

Ở hai phần trước, chúng ta đã tạo ra phần giao diện hiển thị. Tuy nhiên, các button vẫn chưa được gán chức năng nên trong phần này mình sẽ sử dụng javascript để viết chức năng cho chúng.

Các bạn đặt đoạn script này vào sau thẻ body:

Code RUN
<script>
	function openNav() {
	  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
	  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
	}

	function closeNav() {
	  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
	  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
	}
</script>

Trong phần một, khi tạo các thành phần button chức năng mình đã lồng thêm sự kiện onclick cho nó, nên trong phần này chúng ta sẽ viết các hàm xử lí những sự kiện đó:

 • Hàm openNav() sẽ hiện thị navbar bằng cách đặt chiều dài cho nó, lưu ý mình cũng đặt lại margin-left cho phần nội dung bằng đúng chiều dài của navbar để nó không bị đè lên bởi navbar.
 • Hàm closeNav() sẽ ẩn navbar bằng cách đặt lại chiều dài của nó và margin-left của phần nội dung bằng 0.

Rất đơn giản phải không nào, giờ các bạn chạy file index.html để xem thành quả nhé!

4. Lời kết

Qua bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn tạo một một phần Animated Side Navigation đơn giản với CSS và Javascript, hi vọng nó sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn khi xây dựng website. Nếu có bất cứ thắc mắc gì các bạn hãy để lại ở phần bình luận, hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo trên freetuts.net

Tham khảo: w3schools.com

DEMO

Nguồn: freetuts.net

Ngẫu nhiên