MENUS
IMAGES
BUTTONS
FORMS
FILTERS
TABLES
MORE
WEBSITE
GRID
GOOGLE MAP
CONVERTERS
HOW TO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn tạo Modal Box với HTML, CSS và Javascript

Modal Box có thể xem như một phần nội dung của trang nhưng được ẩn đi khi không cần thiết, một số ứng dụng của Modal Box trong thực tế có thể kể đến như form đăng kí, hình ảnh với kích cỡ đầy đủ hay một thông tin liên hệ của chủ trang web.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn xây dựng một Modal Box có chức năng như là một form đăng nhập, các bạn hãy xem ví dụ dưới đây:

huong dan tao modal box voi html css va javascript 1 jpg

1. Xây dựng giao diện

Đầu tiên chúng ta tạo file index.html và tạo các thành phần button và modal với đoạn code sau:

Code RUN
<div class="container">

  <h2>Freetuts.net hướng dẫn tạo Modal Box</h2>

  <!-- Button đăng nhập để mở form đăng nhập -->
  <button id="myBtn">Đăng Nhập</button>

  <!-- The Modal -->
  <div id="myModal" class="modal">
    <!-- Nội dung form đăng nhập -->
    <div class="modal-content">
      <form action="#">
        <span class="close">&times;</span>
        <h2>Form đăng nhập</h2>
        <div class="fomrgroup">
          <b>UserName:</b>
          <input type="text" name="username">
        </div>
        <div class="fomrgroup">
          <b>PassWord:</b>
          <input type="passWord" name="passWord">
        </div>
        <div class="fomrgroup">
          <button>Đăng nhập</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

Vậy là chúng ta đã có phần móng rồi, tiếp đến bước tiếp theo nhé!

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Thêm CSS để định dạng các thành phần

Tiếp theo chúng ta sẽ thêm phần CSS dưới đây trong thẻ style để định dạng các thành phần:

Code RUN
.container {
  width: 70%;
  margin: auto;
  text-align: center;
}
/* Định dạng phần form đăng nhập*/
.fomrgroup {
  width: 50%;
  margin: auto;
  display: block;
  height: 50px;
}
.fomrgroup input{
  float: right;
   width: 70%;
  height: 25px;
  margin-right: 20px;
  line-height: 50px;
}
.fomrgroup b{
  font-size: 20px;
}
/* The Modal (background) */
.modal {
  display: none; /* mặc định được ẩn đi */
  position: fixed; /* vị trí cố định */
  z-index: 1; /* Ưu tiên hiển thị trên cùng */
  padding-top: 100px; 
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%; 
  overflow: auto;
  background-color: rgb(0,0,0); 
  background-color: rgba(0,0,0,0.4); 
}

/* Modal Content */
.modal-content {
  background-color: #fefefe;
  margin: auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #888;
  width: 60%;
}

/* The Close Button */
.close {
  color: #aaaaaa;
  float: right;
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
}

.close:hover,
.close:focus {
  color: #000;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

Mình đã giải thích những điểm quan trọng bằng ghi chú trong phần mã nguồn trên, ở đây các bạn lưu ý đến thuộc tính z-index: 1; nó sẽ đăt khối modal lên lớp trên cùng để ưu tiên hiển thị, tuy nhiên vì khối modal đã được ẩn đi nên ta không nhận thấy điều này khi mới tải trang.

3. Thêm xử lý Javascript

Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, các bạn thêm đoạn script dưới đây vào phía cuối của thẻ body:

Code RUN
<script>
  // lấy phần Modal
  var modal = document.getElementById('myModal');
 
  // Lấy phần button mở Modal
  var btn = document.getElementById("myBtn");
 
  // Lấy phần span đóng Modal
  var span = document.getElementsByClassName("close")[0];
 
  // Khi button được click thi mở Modal
  btn.onclick = function() {
    modal.style.display = "block";
  }
 
  // Khi span được click thì đóng Modal
  span.onclick = function() {
    modal.style.display = "none";
  }
 
  // Khi click ngoài Modal thì đóng Modal
  window.onclick = function(event) {
    if (event.target == modal) {
      modal.style.display = "none";
    }
  }
</script>

Trong phần này mình đã giải thích rất kỹ bằng ghi chú nên mình sẽ không giải thích lại.

Vậy là xong rồi, các bạn chạy file index.html và xem kết quả nhé.

4. Lời kết

Mình sẽ giải thích một chút về thuật toán sử dụng ở đây, đầu tiên ta sẽ tạo nội dung Modal box như bình thường, sau đó thêm cho nó thuộc tính display: none để ẩn nó đi và z-index: 1 để đặt cho nó ưu tiên hiển thị trên cùng, tiếp đến mình sẽ dùng Javascript để xử lý, khi button được click thì sẽ gán thuộc tính display: block cho Modal box, khi click span thì sẽ gán lại thuộc tính display: none cho nó. Vậy là xong rồi.

Như vậy mình đã cùng các bạn xây dựng xong Modal box đăng nhập. Hi vọng nó sẽ khiến trang web của các bạn trở nên sống động và chuyên nghiệp hơn, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo trên freetuts.net

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top