Hướng dẫn tạo Toggle ẩn/hiện một phần tử

DEMO

Trong quá trình xây dựng website, nếu bạn đang đã gặp phải vấn đề về việc tạo button ẩn hiện một phần tử nào đó, có thể là một phần nội dung, quảng cáo hay bất cứ thứ gì trên trang. Vậy thì bài viết này sẽ là giải pháp cho bạn.

Trong bài viết này mình sẽ hướng các bạn tạo một Toggle button có chức năng ẩn/hiện một phần tử.

1. Xây dựng giao diện

Bước đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng các thành phần của trang, các bạn tạo file index.html và đặt đoạn mã HTML dưới đây vào trong thẻ body:

Code
<div class="container">
 <h2>Freetuts.net hướng dẫn tạo Toggle ẩn/hiện nội dung</h2>
 <p>CLick button để ẩn/hiện nội dung</p>
 <button onclick="myFunction()">Toggle</button>

 <div id="myDIV">
  JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình
  kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu.
  Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được 
  dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng.
 </div>
</div>

Hai thành phần chính ở đây là button và phần thẻ div chứa nội dung, mình cũng gán luôn sự kiện onclick cho button sẽ gọi hàm myFunction(), cái chúng ta sẽ viết ở bước viết javascript.

OK giờ chúng ta sẽ chuyển đến bước tiếp theo.

2. Thêm CSS để định dạng các thành phần

Trong bước này chúng ta sử dụng CSS để định dạng cho các thành phần dễ nhìn hơn, các bạn thêm đoạn mã CSS dưới đây vào bên trong thẻ style nhé:

Code RUN
.container {
 width: 700px;
 margin: auto;
 text-align: center;
}
button {
 margin: auto;
 width: 100px;
 height: 30px;
 margin-bottom: 10px;
 display: block;
}
#myDIV {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 text-align: center;
 height: 80px;
 background: #00FF66;
 margin-bottom: 30px;
 display: inline-block;
}

3. Xử lí với Javscript

Khi đã có phần giao diện, chúng ta đến bước cuối cùng đó là sử dụng Javascript để xử lí sự kiện khi click vào button, các bạn đoạn script dưới đây vào sau thẻ body:

Code RUN
<script type="text/javascript">
 function myFunction() {
  var x = document.getElementById('myDIV');
  if (x.style.display === 'none') {
    x.style.display = 'block';
  } else {
    x.style.display = 'none';
  }
 }
</script>

Vậy là xong rồi, giờ các bạn chạy file index.html để xem kết quả nhé!

4. Lời kết

Qua bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn tạo một Toggle button có chức năng ẩn/hiện một phần tử, hi vọng nó sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn khi xây dựng website. Nếu có bất cứ thắc mắc gì các bạn hãy để lại ở phần bình luận, hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo trên freetuts.net

Tham khảo: w3schools.com

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net