CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm acos() trong C / C++

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm acos() trong C / C++, đây là hàm dùng để tính cosin trong C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là hàm nằm trong thư viện math của C++, vì vậy trước khi sử dụng bạn phải import nó vào ở đầu file bằng cách sử dụng lênh include.

#include <math.h>

1. Cú pháp hàm acos() trong C / C++

Trước tiên chúng ta hãy tìm acos() là gì? acos() là một hàm có sẵn trong C++ STL và nó giống như hàm nghịch đảo của cosine trong toán học. Hàm acos() trả về các giá trị trong khoảng [0,x] (trong đó x là một góc được tính bằng Radians)

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

acos(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào, có hai dạng đó là Degrees (độ) và Radians.

2. Các ví dụ hàm acos() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm acos(). Để dễ so sánh mình sẽ thực hiện tính theo cả Degrees (độ) và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo biến x và khởi tạo giá trị cho nó là 1. Sau đó sử dụng hàm acos() để tính acos(x).

Sau khi tính được kết quả mình sẽ hiển thị theo hai dạng đó là Radians và Degrees (độ) bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi là 3.14.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến x kiểu double và gán giá trị cho nó bằng 1
 double x = 1;
 //sử dụng hàm acos() để tính acos(x) và gán kết quả cho biến result
 double result = acos(x);
 // hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "acos(1) = " << result <<" radians (tính theo Radians)" << endl;
 // để hiển thị dạng Degrees ta nhân kết quả với 180 và chia cho 3.141592 (số pi)
 cout << "acos(1) = " << result * 180 / 3.141592 << " degrees (tính theo độ)" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

acos 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo cho biến x = -1 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến x kiểu double và gán giá trị cho nó bằng 1
 double x = -1;
 //sử dụng hàm acos() để tính acos(x) và gán kết quả cho biến result
 double result = acos(x);
 // hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "acos(-1) = " << result <<" radians (tính theo Radians)" << endl;
 // để hiển thị dạng Degrees ta nhân kết quả với 180 và chia cho 3.141592 (số pi)
 cout << "acos(-1) = " << result * 180 / 3.141592 << " degrees (tính theo độ)" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

acos 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm acos() trong C / C++. Các bạn hãy vận dụng nó trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top