CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm ceil() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ceil() trong C / C++. Hàm ceil() là một hàm rất phổ biến được sử dụng rất nhiều trong lập trình, nhất là các bài tập về toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm ceil() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện và sử dụng nó nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm ceil() trong C / C++

Hàm ceil() là hàm được sử dụng để làm tròn số nguyên gần nhất. Một số được truyền vào hàm ceil sẽ được làm tròn lên một đơn vị nếu nó có phần thập phân.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ceil(data_type x)

Trong đó x là một số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

2. Cách dùng hàm ceil() trong C / C++ làm tròn số

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm ceil() trong C / C++ để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25, sau đó gọi ham ceil() để làm tròn x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25
 double x = 10.25, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn dễ so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7
 double x = -5.7, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm ceil() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trọng vì vậy hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top