CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm ceil() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ceil() trong C / C++. Hàm ceil() là một hàm rất phổ biến được sử dụng rất nhiều trong lập trình, nhất là các bài tập về toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm ceil() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện và sử dụng nó nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm ceil() trong C / C++

Hàm ceil() là hàm được sử dụng để làm tròn số nguyên gần nhất. Một số được truyền vào hàm ceil sẽ được làm tròn lên một đơn vị nếu nó có phần thập phân.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ceil(data_type x)

Trong đó x là một số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

2. Cách dùng hàm ceil() trong C / C++ làm tròn số

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm ceil() trong C / C++ để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25, sau đó gọi ham ceil() để làm tròn x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25
 double x = 10.25, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn dễ so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7
 double x = -5.7, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm ceil() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trọng vì vậy hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top