CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm pow() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm pow() trong C / C++. Đây là hàm rất phổ biến trong các bài tập liên quan đến tính toán và được sử dụng nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm pow() là hàm có sẵn trong thư viện math, vậy nên trước khi sử dụng nó hãy import thư viện vào đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm pow() trong C / C++

Hàm pow() là hàm được sử dụng để tính lũy thừa giữa hai số x và y.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

pow(x,y)

trong đó x là hệ số và y là số mũ

Ví dụ hàm pow() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm pow() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tạo hai biến là x và y, sau đó khởi tạo giá trị cho nó lần lượt là 3 và 2. Thực hiện gọi hàm pow(x, y) để tính 3 ^ 2.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = 2
 double x = 3, y = 2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của y thành -2, các bạn hãy xem kết quả như thế nào nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = -2
 double x = 3, y = -2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm pow() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trong vì nó được sử dụng rất nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng khác trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top