banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm pow() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm pow() trong C / C++. Đây là hàm rất phổ biến trong các bài tập liên quan đến tính toán và được sử dụng nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm pow() là hàm có sẵn trong thư viện math, vậy nên trước khi sử dụng nó hãy import thư viện vào đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm pow() trong C / C++

Hàm pow() là hàm được sử dụng để tính lũy thừa giữa hai số x và y.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

pow(x,y)

trong đó x là hệ số và y là số mũ

Ví dụ hàm pow() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm pow() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tạo hai biến là x và y, sau đó khởi tạo giá trị cho nó lần lượt là 3 và 2. Thực hiện gọi hàm pow(x, y) để tính 3 ^ 2.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = 2
 double x = 3, y = 2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của y thành -2, các bạn hãy xem kết quả như thế nào nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = -2
 double x = 3, y = -2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm pow() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trong vì nó được sử dụng rất nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng khác trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top