Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm pow() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm pow() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm pow() trong C / C++. Đây là hàm rất phổ biến trong các bài tập liên quan đến tính toán và được sử dụng nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Hàm pow() là hàm có sẵn trong thư viện math, vậy nên trước khi sử dụng nó hãy import thư viện vào đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm pow() trong C / C++

Hàm pow() là hàm được sử dụng để tính lũy thừa giữa hai số x và y.

Cú pháp:

pow(x,y)

trong đó x là hệ số và y là số mũ

Ví dụ hàm pow() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm pow() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tạo hai biến là x và y, sau đó khởi tạo giá trị cho nó lần lượt là 3 và 2. Thực hiện gọi hàm pow(x, y) để tính 3 ^ 2.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = 2
 double x = 3, y = 2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của y thành -2, các bạn hãy xem kết quả như thế nào nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = -2
 double x = 3, y = -2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm pow() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trong vì nó được sử dụng rất nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng khác trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP