CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fmax và fmin trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản khi các bạn bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fmax() và fmin() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện math trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Hàm fmax() là hàm được sử dụng để so sánh hai số a và b, trong đó a và b là hai số được truyền vào hàm. Hàm sẽ so sánh và trả về số lớn nhất trong hai số.

Tương tự như vậy thì hàm fmin được dùng để so sánh và trả về số nhỏ nhất trong hai số.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

//tìm giá trị lớn nhất trong x và y
fmax(x, y)
//tìm giá trị nhỏ nhất trong x và y
fmin(x, y)

Trong đó x và y là hai số được truyền vào, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hai hàm fmax() và fmin() để các bạn biết được cách thức hoạt động của nó nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmax() để tìm số lớn nhất trong hai số x = 4 và y = 10. Sau đó hiển thị số lớn nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 4
 double x = 4, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 10
 int y = 10;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị lớn nhất trong hai số 
 result = fmax(x, y);
 //hiển thị số lớn nhất ra màn hình
 cout << "fmax("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmax 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmin() để tìm số nhỏ nhất trong hai số x = 8 và y = 2. Sau đó hiển thị kết quả là số nhỏ nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 8
 double x = 8, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 2
 int y = 2;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị nhỏ nhất trong hai số 
 result = fmin(x, y);
 //hiển thị số nhỏ nhất ra màn hình
 cout << "fmin("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmin 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai hàm fmax() và fmin() trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản nhưng khá quan trọng vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top