CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm log() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng nhiều trong các bài toán lượng giác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm log() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm log() trong C / C++

Hàm log() là hàm được sử dụng để tính giá trị Logarit (cơ số e) của mộ số. Tham số truyền vào và giá trị trả về được biểu diễn như bảng dưới đây:

Tham số Giá trị trả về
x > 1 Một số
x = 1 0
0 > x > 1 Một số
x = 0 Âm vô cùng
x < 0 Vô nghiệm

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

log(x)

Trong đó x là một số thõa điều kiện của tham số truyền vào hàm logarit ở bản trên.

Ví dụ hàm log() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm log() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé !!!

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 13.056, sau đó gọi hàm log() để tính logarit của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 13.056
 double x = 13.056, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 01 PNG

Ví dụ 2: ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -2, điều này vi pham điều kiện của logarit vậy nên kết quả sẽ trả về NAN (vô nghiệm).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là -2
 double x = -2, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top