CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm log() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng nhiều trong các bài toán lượng giác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm log() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm log() trong C / C++

Hàm log() là hàm được sử dụng để tính giá trị Logarit (cơ số e) của mộ số. Tham số truyền vào và giá trị trả về được biểu diễn như bảng dưới đây:

Tham số Giá trị trả về
x > 1 Một số
x = 1 0
0 > x > 1 Một số
x = 0 Âm vô cùng
x < 0 Vô nghiệm

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

log(x)

Trong đó x là một số thõa điều kiện của tham số truyền vào hàm logarit ở bản trên.

Ví dụ hàm log() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm log() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé !!!

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 13.056, sau đó gọi hàm log() để tính logarit của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 13.056
 double x = 13.056, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 01 PNG

Ví dụ 2: ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -2, điều này vi pham điều kiện của logarit vậy nên kết quả sẽ trả về NAN (vô nghiệm).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là -2
 double x = -2, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top