CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asin() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng để tính giá trị nghịch đảo của sin trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asin() là hàm có sẵn trong thư viện math vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé.

#include <math.h>

Cú pháp hàm asin() trong C / C++

Hàm asin() được sử dụng để tìm cung sin của một số. Có nghĩa là cung cấp một giá trị sin cho hàm này nó sẽ trả về góc tính bằng Radians tương ứng với giá trị đó. Trong lượng giác cung sin là phép toán nghịch đảo của sin.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

asin(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào trong khoảng [-1,1].

Ví dụ hàm asin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm asin() trong C / C++. Sau khi tính sẽ hiển thị kết quả dưới hai dạng Degrees và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo cho giá trị x = 0.25 (-1 <= x <= 1). Sau đó sử dụng hàm asin() để tính asin(x) và gán kết quả cho biến result.

Sau khi tính xong mình hiển thị kết quả dưới dạng Radians và Degrees (nhân với 180 và chia cho số pi 3.14).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 0.25
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x = 1 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ trên nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm asin() trong C / C++ cũng như cách triển khai của nó. Các bạn hãy vận dụng nó thật nhiều trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top