CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm round() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm round() trong C / C++. Đây là một hàm sử dụng khá nhiều trong các bài toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm round() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm round() trong C / C++

Hàm round() là hàm được sử dụng để làm tròn một số thập phân. Như chúng ta đã biết ở môn toán cơ sở thì một số sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị nếu phần thập phân >= 5 và lượt bỏ phần thập phân nếu < 5.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

round(x)

Trong đó x là tham số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ: Làm tròn số 5.6

round(5.6) // = 6

2. Cách dùng hàm round() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm round.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo biến x và khởi tạo cho nó nhiều giá trị khác nhau, rồi sử dụng hàm round để làm tròn giá trị x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm round để làm tròn kết quả và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16, result;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 50.5
 x = 50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -11.16 
 x = -11.16;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -13.87
 x = -13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -50.5
 x = -50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

round 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện làm tròn một số đến số thập phân thứ 2 nhé. Để làm được điều này ta sẽ sử dụng hàm roundf().

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm roundf để làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2 và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16123, result;
 result = roundf(x * 100)/ 100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87123;
 result = roundf(x * 100)/100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

roundf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm round trong C / C++. Đây là một hàm khá phổ biến vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top