CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cbrt() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cbrt() trong C / C++. Đây là một hàm khá thông dụng trong lập trình, nó được sử dụng để tính căn bậc 3 của một số.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cbrt() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import thư viện đã nhé: #include <math.h>

1. Cú pháp hàm cbrt() trong C / C++

Cbrt() là một hàm có sẵn trong C++ STL được sử dụng để tính toán căn bậc 3 của một số. Nó nhận vào một số làm đối số và trả về căn bậc 3 của số đó.

Kiểu dữ liệu của giá trị trả về cùng kiểu dữ liệu với tham số truyền vào. Nếu tham số được truyền là một tích phân thì hàm cbrt() trả về giá trị kiểu double.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

cbrt(data_type x)

Trong đó x là một số, có thể là số nguyên, số thực hoặc là một tích phân.

2. Cách dùng hàm cbrt trong C / C++ tính căn bậc ba

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cbrt() trong C / C++ để tiện cho việc so sánh kết quả giữa hai ví dụ.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo một biến x với giá trị là -1000. Sau đó gọi hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -1000
 double x = -1000, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125 để các bạn có thể só sánh kết quả với ví dụ 1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 125
 double x = 125, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cbrt() trong C / C++ là gì, cũng như cách sử dụng nó trong lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp các hàm quan trọng trong lập trình, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top