CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cbrt() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cbrt() trong C / C++. Đây là một hàm khá thông dụng trong lập trình, nó được sử dụng để tính căn bậc 3 của một số.

Hàm cbrt() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import thư viện đã nhé: #include <math.h>

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp hàm cbrt() trong C / C++

Cbrt() là một hàm có sẵn trong C++ STL được sử dụng để tính toán căn bậc 3 của một số. Nó nhận vào một số làm đối số và trả về căn bậc 3 của số đó.

Kiểu dữ liệu của giá trị trả về cùng kiểu dữ liệu với tham số truyền vào. Nếu tham số được truyền là một tích phân thì hàm cbrt() trả về giá trị kiểu double.

Cú pháp:

cbrt(data_type x)

Trong đó x là một số, có thể là số nguyên, số thực hoặc là một tích phân.

2. Cách dùng hàm cbrt trong C / C++ tính căn bậc ba

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cbrt() trong C / C++ để tiện cho việc so sánh kết quả giữa hai ví dụ.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo một biến x với giá trị là -1000. Sau đó gọi hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -1000
 double x = -1000, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125 để các bạn có thể só sánh kết quả với ví dụ 1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 125
 double x = 125, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cbrt() trong C / C++ là gì, cũng như cách sử dụng nó trong lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp các hàm quan trọng trong lập trình, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top