Home > HTML & CSS > Học HTML > Hãy nêu các thẻ HTML chính trong một trang web

Hãy nêu các thẻ HTML chính trong một trang web

Bằng kiến thức đã học bạn hãy nên các thẻ HTML quan trọng cần phải có trong một trang web.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Như trong phần lý thuyết, một giao diện website được xây dựng bởi các thẻ HTML và được trang trí bởi CSS. Ví dụ để xây dựng một căn nhà thì HTML chính là vật liệu như cát, đá và xi măng, còn CSS chính là tay nghề của các thợ xây, họ sẽ trang trí ngôi nhà bằng chính các vật liệu.

Một ngôi nhà dược cấu tạo bởi nhiều thành phần như móng nhà, nền nhà, tường và mái nhà, nếu liên tưởng qua giao diện website thì chúng ta cũng có nhiều thẻ HTML và mỗi thẻ sẽ đảm nhận một chức năng nào đó trong giao diện.

Xét đoạn code sau đây:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    // chứa các thẻ cấu hình cho website như tiêu đề, SEO
  </head>
  <body>
    // chứa các thẻ sẽ hiển thị trên giao diện website
  </body>
</html>

Trong các thẻ trên thì:

 • Thẻ <!DOCTYPE html> sẽ khai báo cho trình duyệt biết đây là định dạng HTML, thẻ này bắt buộc phải có.
 • Chúng ta có the html bao quanh, đây là thẻ chứa toàn bộ các thẻ định dạng cho website, nó giống như là khung nhà vậy.
 • Thẻ head sẽ chứa các thẻ cấu hình cho trang web, như cấu hình font chữ, tiêu đề, ...
 • Thẻ body sẽ chứa toàn bộ nội dung sẽ hiển thị lên website.

Như vậy cú pháp trên chính là các thẻ quan trọng tạo nên một giao diện website mà bắt buộc phải có.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hãy nêu các thẻ HTML chính trong một trang web

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP