REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component AutocompleteSearch trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component AutocompleteSearch chứa một ô nhập liệu và hiển thị danh sách tùy chọn dựa trên từ khóa nhập của người dùng, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và cho phép người dùng chọn một mục từ danh sách.

Autocomplete Search trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component AutocompleteSearch vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-autocomplete-search
cd react-autocomplete-search

Bước 2: Tạo component AutocompleteSearch

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là AutocompleteSearch.js. File này sẽ chứa component AutocompleteSearch.

AutocompleteSearch.js

import React, { useState } from 'react';
import './AutocompleteSearch.css';

const AutocompleteSearch = () => {
 const [keyword, setKeyword] = useState('');
 const [options, setOptions] = useState([
  'ReactJS',
  'Vue.js',
  'Angular',
  'Node.js',
  'Express.js',
  'MongoDB',
  'JavaScript',
  'TypeScript',
  'HTML',
  'CSS',
 ]);
 const [filteredOptions, setFilteredOptions] = useState([]);

 const handleKeywordChange = (e) => {
  const newKeyword = e.target.value;
  setKeyword(newKeyword);

  const newFilteredOptions = options.filter((option) =>
   option.toLowerCase().includes(newKeyword.toLowerCase())
  );
  setFilteredOptions(newFilteredOptions);
 };

 const handleOptionClick = (selectedOption) => {
  setKeyword(selectedOption);
  setFilteredOptions([]);
 };

 return (
  <div className="autocomplete-search-container">
   <label>
    Nhập từ khóa:
    <input
     type="text"
     value={keyword}
     onChange={handleKeywordChange}
    />
   </label>
   <ul className="options-list">
    {filteredOptions.map((option) => (
     <li key={option} onClick={() => handleOptionClick(option)}>
      {option}
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default AutocompleteSearch;

Bước 3: Tạo file CSS cho AutocompleteSearch

Tạo một file CSS mới có tên là AutocompleteSearch.css trong thư mục src để trang trí giao diện của AutocompleteSearch.

AutocompleteSearch.css

.autocomplete-search-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

.options-list {
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
}

.options-list li {
 padding: 8px;
 cursor: pointer;
 border-bottom: 1px solid #eee;
}

.options-list li:last-child {
 border-bottom: none;
}

.options-list li:hover {
 background-color: #f5f5f5;
}

Bước 4: Sử dụng component AutocompleteSearch trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component AutocompleteSearch.

App.js

import React from 'react';
import AutocompleteSearch from './AutocompleteSearch';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Autocomplete Search Exercise</h1>
   <AutocompleteSearch />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một ô nhập liệu với tính năng Autocomplete Search và danh sách tùy chọn. Khi bạn nhập từ khóa, danh sách tùy chọn sẽ được lọc và hiển thị phù hợp với từ khóa của bạn.

z5134011562397 f64c580afc25604fd53051f3e03f7ffa jpg

z5134012494531 c0770a7d8e98ad9eb4a8f762df578452 jpg

Kết bài

Với bài tập "Autocomplete Search" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và hiển thị danh sách tùy chọn dựa trên từ khóa của người dùng. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top