REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component SurveyForm trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component SurveyForm chứa một biểu mẫu khảo sát với các câu hỏi và ô nhập liệu cho các câu trả lời. Khi người dùng hoàn thành biểu mẫu, thông tin khảo sát sẽ được hiển thị trong console.

Survey Form trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component SurveyForm vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-survey-form
cd react-survey-form

Bước 2: Tạo component SurveyForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SurveyForm.js. File này sẽ chứa component SurveyForm.

SurveyForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './SurveyForm.css';

const SurveyForm = () => {
 const [formData, setFormData] = useState({
  name: '',
  email: '',
  age: '',
  feedback: '',
 });

 const handleChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData({
   ...formData,
   [name]: value,
  });
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin khảo sát:', formData);
  // Thêm logic xử lý thông tin khảo sát ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
 };

 return (
  <div className="survey-form-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Họ và Tên:
     <input
      type="text"
      name="name"
      value={formData.name}
      onChange={handleChange}
      required
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Email:
     <input
      type="email"
      name="email"
      value={formData.email}
      onChange={handleChange}
      required
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Tuổi:
     <input
      type="number"
      name="age"
      value={formData.age}
      onChange={handleChange}
      required
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Ý kiến đóng góp:
     <textarea
      name="feedback"
      value={formData.feedback}
      onChange={handleChange}
      required
     />
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Gửi Khảo Sát</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default SurveyForm;

Bước 3: Tạo file CSS cho SurveyForm

Tạo một file CSS mới có tên là SurveyForm.css trong thư mục src để trang trí giao diện của SurveyForm.

SurveyForm.css

.survey-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input,
textarea {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #e67e22;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #d35400;
}

Bước 4: Sử dụng component SurveyForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component SurveyForm.

App.js

import React from 'react';
import SurveyForm from './SurveyForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Survey Form Exercise</h1>
   <SurveyForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu khảo sát với các câu hỏi và ô nhập liệu. Khi bạn hoàn thành biểu mẫu và nhấn nút "Gửi Khảo Sát", thông tin khảo sát sẽ hiển thị trong console.

z5134089746358 fe91f724d120bf3f4938bd471ea79c09 jpg

z5134087175613 8e8666f2748ee9992304c73eb6e19085 jpg

z5134089212814 ed566b646b5947ef477abc7ce420761e jpg

Kết bài

Với bài tập "Survey Form" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và thu thập thông tin khảo sát từ người dùng. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục khám phá và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top