REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component RegistrationForm trong ReactJS

Trong loạt bài tập về ReactJS: Forms và Controlled Components, mình đã tìm hiểu cách tạo các biểu mẫu đơn giản với React. Tiếp tục hành trình này, mình sẽ thực hiện Bài 3 với một "Registration Form".

Registration Form trong ReactJS

Mình sẽ tạo một component RegistrationForm chứa một biểu mẫu đăng ký, kết hợp với một số CSS để tạo ra một giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Trong bài này, mình sẽ tiếp tục sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái của các trường nhập liệu.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-registration-form
cd react-registration-form

Bước 2: Tạo component RegistrationForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là RegistrationForm.js. File này sẽ chứa component RegistrationForm.

RegistrationForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './RegistrationForm.css';

const RegistrationForm = () => {
 const [formData, setFormData] = useState({
  name: '',
  email: '',
  password: '',
 });

 const handleChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData({
   ...formData,
   [name]: value,
  });
 };

 const handleRegister = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin đăng ký:', formData);
 };

 return (
  <div className="registration-container">
   <h2>Đăng ký tài khoản</h2>
   <form onSubmit={handleRegister}>
    <label>
     Tên:
     <input
      type="text"
      name="name"
      value={formData.name}
      onChange={handleChange}
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Email:
     <input
      type="email"
      name="email"
      value={formData.email}
      onChange={handleChange}
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Mật khẩu:
     <input
      type="password"
      name="password"
      value={formData.password}
      onChange={handleChange}
     />
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Đăng ký</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default RegistrationForm;

Bước 3: Tạo file CSS cho RegistrationForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là RegistrationForm.css để trang trí giao diện của biểu mẫu đăng ký.

RegistrationForm.css

.registration-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
 text-align: center;
 color: #333;
}

form {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

label {
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

Bước 4: Sử dụng component RegistrationForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component RegistrationForm.

App.js

import React from 'react';
import RegistrationForm from './RegistrationForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Registration Form Exercise</h1>
   <RegistrationForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy form đăng ký với trường nhập liệu cho tên, email và mật khẩu. Khi bạn điền thông tin và nhấn nút "Đăng ký", thông tin sẽ được hiển thị trong console.

z5127072462125 8f5f510741e8cef2d2ad0668ec6fbb7a jpg

z5127075173231 9b986064ff38fdc679fdf4f5469d4f30 jpg

Kết bài

Với bài tập "Registration Form" này, mình đã áp dụng kiến thức về Controlled Components và CSS để xây dựng một biểu mẫu đăng ký thân thiện và dễ sử dụng trong ReactJS. Hãy tiếp tục học và tìm hiểu thêm về các khái niệm và tính năng mạnh mẽ của ReactJS để phát triển ứng dụng web của bạn. Chúc bạn học tốt!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top