REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component SearchBar trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component SearchBar với một ô nhập liệu và một nút "Search", sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và hiển thị từ khóa tìm kiếm trong console.

Search Bar trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component SearchBar vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-search-bar
cd react-search-bar

Bước 2: Tạo component SearchBar

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SearchBar.js. Đây sẽ là file chứa component SearchBar.

SearchBar.js

import React, { useState } from 'react';
import './SearchBar.css';

const SearchBar = () => {
 const [keyword, setKeyword] = useState('');

 const handleChange = (e) => {
  setKeyword(e.target.value);
 };

 const handleSearch = () => {
  console.log('Từ khóa tìm kiếm:', keyword);
 };

 return (
  <div className="search-bar-container">
   <input
    type="text"
    placeholder="Nhập từ khóa"
    value={keyword}
    onChange={handleChange}
   />
   <button onClick={handleSearch}>Search</button>
  </div>
 );
};

export default SearchBar;

Bước 3: Tạo file CSS cho SearchBar

Tạo một file CSS mới có tên là SearchBar.css trong thư mục src để trang trí giao diện của SearchBar.

SearchBar.css

.search-bar-container {
 display: flex;
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

input {
 flex: 1;
 padding: 8px;
 margin-right: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

Bước 4: Sử dụng component SearchBar trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component SearchBar.

App.js

import React from 'react';
import SearchBar from './SearchBar';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Search Bar Exercise</h1>
   <SearchBar />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy thanh tìm kiếm với ô nhập liệu và nút "Search". Khi bạn nhập từ khóa và nhấn nút "Search", từ khóa sẽ được hiển thị trong console.

z5127125307824 eae039a4d6668cb2061a3fd2f386a16b jpg

z5127127726489 c3cfd3d0be3221756b287fbb5b8b0af6 jpg

Kết bài

Với bài tập "Search Bar" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện khi người dùng tìm kiếm. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện đẹp và thân thiện. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top