REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ColorPicker trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component ColorPicker chứa một biểu mẫu cho phép người dùng chọn màu từ một bảng màu và hiển thị màu đã chọn trong console.

Color Picker trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component ColorPicker vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-color-picker
cd react-color-picker

Bước 2: Tạo component ColorPicker

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ColorPicker.js. File này sẽ chứa component ColorPicker.

ColorPicker.js

import React, { useState } from 'react';
import './ColorPicker.css';

const ColorPicker = () => {
 const [color, setColor] = useState('#ffffff');

 const handleChange = (e) => {
  setColor(e.target.value);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Màu đã chọn:', color);
  // Thêm logic xử lý màu đã chọn ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
 };

 return (
  <div className="color-picker-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <input
     type="color"
     value={color}
     onChange={handleChange}
     className="color-input"
    />
    <button type="submit">Chọn Màu</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default ColorPicker;

Bước 3: Tạo file CSS cho ColorPicker

Tạo một file CSS mới có tên là ColorPicker.css trong thư mục src để trang trí giao diện của ColorPicker.

ColorPicker.css

.color-picker-container {
 max-width: 300px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.color-input {
 margin-right: 10px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Bước 4: Sử dụng component ColorPicker trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ColorPicker.

App.js

import React from 'react';
import ColorPicker from './ColorPicker';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Color Picker Exercise</h1>
   <ColorPicker />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một color picker cho phép bạn chọn màu sắc. Khi bạn chọn một màu và nhấn nút "Chọn Màu", màu đã chọn sẽ hiển thị trong console.

z5168859624995 a036ba0472e743b2f122fff358e6bb9b jpg

z5168860410497 1866aa13598d4270d41d06f88d050473 jpg

z5168862108079 27640eafea287c46c858f9ad74df1027 jpg

Kết bài

Với bài tập "Color Picker" này, mình đã tạo một color picker cho phép người dùng chọn màu sắc và hiển thị màu đã chọn trong console. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top