REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component CurrencyConverter trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component CurrencyConverter chứa một biểu mẫu cho phép người dùng nhập số tiền và chọn đơn vị tiền tệ, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và hiển thị kết quả chuyển đổi trong console.

Currency Converter trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component CurrencyConverter vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-currency-converter
cd react-currency-converter

Bước 2: Tạo component CurrencyConverter

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là CurrencyConverter.js. File này sẽ chứa component CurrencyConverter.

CurrencyConverter.js

import React, { useState } from 'react';
import './CurrencyConverter.css';

const CurrencyConverter = () => {
 const [amount, setAmount] = useState('');
 const [currency, setCurrency] = useState('USD');

 const handleAmountChange = (e) => {
  setAmount(e.target.value);
 };

 const handleCurrencyChange = (e) => {
  setCurrency(e.target.value);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Số tiền:', amount);
  console.log('Đơn vị tiền tệ:', currency);
  // Thêm logic chuyển đổi tiền tệ ở đây (ví dụ: gửi đến API, tính toán kết quả, ...)
 };

 return (
  <div className="currency-converter-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Nhập số tiền:
     <input
      type="number"
      value={amount}
      onChange={handleAmountChange}
      step="0.01"
      placeholder="0.00"
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Chọn đơn vị tiền tệ:
     <select value={currency} onChange={handleCurrencyChange}>
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
      <option value="GBP">GBP</option>
      {/* Thêm các đơn vị tiền tệ khác nếu cần */}
     </select>
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Chuyển Đổi</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default CurrencyConverter;

Bước 3: Tạo file CSS cho CurrencyConverter

Tạo một file CSS mới có tên là CurrencyConverter.css trong thư mục src để trang trí giao diện của CurrencyConverter.

CurrencyConverter.css

.currency-converter-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input,
select {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Bước 4: Sử dụng component CurrencyConverter trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component CurrencyConverter.

App.js

import React from 'react';
import CurrencyConverter from './CurrencyConverter';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Currency Converter Exercise</h1>
   <CurrencyConverter />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cho phép người dùng nhập số tiền và chọn đơn vị tiền tệ, và nút "Chuyển Đổi". Khi bạn nhập thông tin và nhấn nút, thông tin về số tiền và đơn vị tiền tệ sẽ hiển thị trong console.

z5130062355769 d7ffa0f1ae52ab606770dd79a7ef40dd jpg

z5130061629652 e2edd6b4ea746a7d32f97e3ad08b6b94 jpg

Kết bài:

Với bài tập "Currency Converter" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện khi người dùng nhập số tiền và chọn đơn vị tiền tệ. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top