REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component DatePicker trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component DatePicker chứa một ô nhập liệu ngày, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và hiển thị giá trị ngày đã chọn trong console.

Date Picker trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component DatePicker vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-date-picker
cd react-date-picker

Bước 2: Tạo component DatePicker

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là DatePicker.js. File này sẽ chứa component DatePicker.

DatePicker.js

import React, { useState } from 'react';
import './DatePicker.css';

const DatePicker = () => {
 const [selectedDate, setSelectedDate] = useState('');

 const handleDateChange = (e) => {
  setSelectedDate(e.target.value);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Ngày đã chọn:', selectedDate);
  // Thêm logic xử lý ngày đã chọn ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
 };

 return (
  <div className="date-picker-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Chọn ngày:
     <input
      type="date"
      value={selectedDate}
      onChange={handleDateChange}
     />
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Chọn Ngày</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default DatePicker;

Bước 3: Tạo file CSS cho DatePicker

Tạo một file CSS mới có tên là DatePicker.css trong thư mục src để trang trí giao diện của DatePicker.

DatePicker.css

.date-picker-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #2ecc71;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #27ae60;
}

Bước 4: Sử dụng component DatePicker trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component DatePicker.

App.js

import React from 'react';
import DatePicker from './DatePicker';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Date Picker Exercise</h1>
   <DatePicker />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cho phép người dùng chọn ngày và nút "Chọn Ngày". Khi bạn chọn ngày và nhấn nút, giá trị ngày sẽ hiển thị trong console.

z5130100852228 2e465e71d31730d831635490596d528b jpg

z5130103088182 936d40bd64515923f45b7985ab0375d4 jpg

Kết bài

Với bài tập "Date Picker" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện khi người dùng chọn ngày. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top