CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ. Đây là một loại pattern thuộc nhóm Structural Design Pattern trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bridge Design Pattern là gì? Cách triển khai nó trong C# và một vài ví dụ cụ thể về nó.

Bridge Design Pattern trong C# là gì?

Bridge Desing Pattern có chức năng tách một phần Abstraction (trừu tượng) khỏi Implementation (triển khai) của nó để cả hai khác nhau một cách độc lập.

Trong Bridge Design Pattern gồm có hai phần:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Abstraction.
  • Implementation.

bridge 01 png

Bridge Design Pattern cho phép phần Abstraction và phần Implementation phát triển độc lập. Code client chỉ có thể truy cập phần Abstraction mà không cần quan tâm đến phần Implementation.

Bridge Design Pattern tách phần Abstraction và phần Implementation thành hai class khác nhau. Điều này nghĩa là, khi thay đổi trong một hệ thống phân cấp này sẽ không bị ảnh hướng đến hệ thống phân cấp khác.

Cách triển khai và ví dụ về Bridge Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện triển khai Bridge Design Pattern trong C# thông qua một ví dụ cụ thể. Hãy cùng mình thực hiện từng bước nhé!

Bước 1: Tạo Abstract LED TV.

Tạo một interface với tên là LED TV. Interface này có ba phương thức đó là: SwitchOff(), SwitchOn(), SetChannel(). Interface này sẽ được thực hiện bởi các class Implementation.

Bước 2: Tạo Concrete LED TV.

Tạo hai class SamSungLedTv và class SonyLedTv. Hai class này triển khai interface LEDTV và cung cấp Implementation cho các phương thức SwitchOn(), SwitchOff(), SetChannel().

Sử dụng phương thức SwitchOn() để bật, SwitchOff() để tắt và SetChannel() để thay đổi số kênh.

Bước 3: Tạo Abstract Remote Control

Tạo class có tên là AbstractRemoteControl với ba phương thức

Ta

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Top