CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Vòng lặp do while trong c#

Ở các bài trước mình đã được học vòng lặp for, và vòng lặp while trong c# là gì. Trong bài này mình tiếp tục tìm hiểu về một vòng lặp khác nữa trong c# đó là vòng lặp do while

Vậy vòng lặp do while là gì? Sử dụng vòng lặp do while như thế nào? Sự khác biệt giữa vòng lặp for, whiledo while là gì?.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Vòng lặp do while

Trong C# vòng lặp do while được sử dụng để lặp đi lặp lại một đoạn code nào đó. Nếu số lần lặp không cố định và bạn phải thực hiện vòng lặp ít nhất một lần, thì nên sử dụng vòng lặp do while.

Vòng lặp do while được thực thi ít nhất một lần vì điều kiện được kiểm tra sau thân vòng lặp.

Cú pháp
do{ 
   //đoạn code được thực thi 
}while(điều kiện); 

csharp do while PNG

2. Ví dụ vòng lặp do while

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
			int i = 1;
			do
			{
				Console.WriteLine("Gia tri: " + i);
				i++;
			} while (i <= 5);
			Console.ReadKey();
		}
  }
}

Mình giải thích đoạn code trên:

 • Đầu tiên biến i được gán giá trị là 1, tiếp đến vòng lặp do while
 • Vòng lặp 1: in giá trị i = 1, tăng i lên 1, bây giờ i = 2, kiểm tra điều kiện 2 <= 5 (thỏa mãn điều kiện)
 • Vòng lặp 2: in giá trị i = 2, tăng i lên 1, bây giờ i = 3, kiểm tra điều kiện 3 <= 5  (thỏa mãn điều kiện)
 • Vòng lặp 3: in giá trị i = 3, tăng i lên 1, bây giờ i = 4, kiểm tra điều kiện 4 <= 5  (thỏa mãn điều kiện)
 • Vòng lặp 4: in giá trị i = 4, tăng i lên 1, bây giờ i = 5, kiểm tra điều kiện 5 <= 5  (thỏa mãn điều kiện)
 • Vòng lặp 5: in giá trị i = 5, tăng i lên 1, bây giờ i = 6, kiểm tra điều kiện 6 <= 5  (không thỏa mãn điều kiện), kết thúc vòng lặp

Kết quả sau khi biên dịch đoạn code trên:

csharp do while ex1 PNG

Ví dụ 2
using System; 
public class Example 
{ 
  public static void Main(string[] args) 
  { 
    int i = 11; 
    do{ 
       Console.WriteLine("Giá trị: " + i); 
       i++; 
    } while (i <= 5) ;   
  } 
}
Mình giải thích đoạn code trên:
 • Đầu tiên biến i được gán giá trị là 11, tiếp đến vòng lặp do while
 • Vòng lặp 1: in giá trị i = 11, tăng i lên 1, bây giờ i = 12, kiểm tra điều kiện 12 <= 5 (không thỏa mãn điều kiện), kết thúc vòng lặp
Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:
csharp do while ex2 PNG
 

3. Vòng lặp do while vô hạn

Trong c# nếu điều kiện của vòng lặp do while luôn đúng thì đoạn code bên trong vòng lặp được lặp lại vô hạn. 

Ví dụ 3
using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
			int i = 1;
			do
			{
				Console.WriteLine("Gia tri: " + i);
			} while (i==1);
			Console.ReadKey();
		}
  }
}

Và đoạn code trên sẽ chạy vô hạn:

csharp do while ex3 PNG

4. Vòng lặp do while lồng nhau

Trong C #, nếu bạn sử dụng vòng lặp do while bên trong một vòng lặp do while khác, nó được gọi là vòng lặp do while lồng nhau. Vòng lặp do while bên trong được thực thi đầy đủ cho mỗi vòng lặp do while bên ngoài.

Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về vòng lặp do while lồng nhau trong C # như sau:

Ví dụ 4
using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
			int i = 1;
			do
			{
				Console.WriteLine("Vong lap thu i = " + i);
				int j = 1;
				do
				{
					Console.WriteLine("gia tri j = " + j);
					j++;
				} while (j <= 4);
				i++;
			} while (i <= 4);
			Console.ReadKey();
		}
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp do while ex4 PNG

5. So sánh for, while, do while

Mình cùng so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 vòng lặp forwhiledo while như sau:

Giống nhau:

 • Mục đích của cả 3 vòng lặp for, whiledo while điều dùng để lặp đi lặp lại một đoạn code nào đó.

Khác nhau:

 • Vòng lặp for: Số vòng lặp là biết trước, kiếm tra điều kiện trước và thực hiện đoạn code bên trong vòng lặp sau khi thỏa mãn điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp for có thể không được thực hiện lần nào nếu điều kiện sai.
 • Vòng lặp while: Số vòng lặp là không biết trước, kiểm tra điều kiện trước và thực hiện đoạn code bên trong vòng lặp sau khi thỏa mãn điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp while có thể không được thực hiện lần nào nếu điều kiện sai.
 • Vòng lặp do while: Số vòng lặp là không biết trước, thực thi đoạn code bên trong vòng lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp do while được thực hiện ít nhất 1 lần.

6. Kết luận

Như vậy trong bài học này mình đã hiểu vòng lặp do while trong c#. Sự khác nhau giữa vòng lặp for, whiledo while. Tùy vào yêu cầu bài toán mà các bạn chọn vòng lặp cho phù hợp nhé.
Cám ơn các bạn đã  đọc bài viết.

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top