CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Queue (hàng đợi) trong C#. Đây cũng là một cấu trúc để lưu trữ dữ liệu dưới nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng như các thao tác với nó.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Queue trong C# là gì?

Queue C# là một collection đặc biệt được sử dụng để lưu trữ theo cơ chế FIFO (First In First Out), hoàn toàn ngược lại với Stack.

queue 01 jpg

Ví dụ: Khi chúng ta xếp hàng thì người xếp đầu tiên sẽ được vào đầu tiên, đó cũng là một cơ chế FIFO.

Trong C# có cả generic Queue và non-generic Queue , chúng ta nên sử dụng generic Queue nhé.

Các đặc điểm của Queue:

 • Lưu trữ theo cơ chế FIFO.
 • Nằm trong System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các phần tử của kiểu dữ liệu được chỉ định.
 • Các phần tử được thêm vào bằng phương thức Enqueue(). Không thể sử dụng phương thức này ở trình khởi tạo.
 • Các phần tử được truy xuất bằng phương thúc Dequeue() và Peek().

2. Các thuộc tính và phương thức của Queue

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính và phương thức của Queue.

Các thuộc tính trong Queue:

Thuộc tính Mô tả
Count Trả về tổng số phần tử trong Queue

Các phương thức trong Queue:

Phương thức Mô tả
Enqueue() Thêm một item ở đầu Queue
Peek() Trả về một item ở đầu Queue
Dequeue() Loại bỏ và trả lại item ở đầu Queue
Contains() Kiểm tra xem một item có tồn tại trong Queue hay không
Clear() Xóa tất cả các item khỏi Queue

3. Tạo Queue trong C#

Chúng ta có thể tạo đối tượng của Queue bằng cách chỉ định một tham số có kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ. Queue cho phép lưu giá trị null (đối với các loại tham chiếu) và các giá trị trùng lặp.

Queue<int> callerIds = new Queue<int>();

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Queue và thêm các item vào Queue bằng phương thức Enqueue().

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		//khai báo một queue
		Queue<int> callerIds = new Queue<int>();
		//sử dụng phương thức Enqueue() để thêm item vào Queue
		callerIds.Enqueue(1);
		callerIds.Enqueue(2);
		callerIds.Enqueue(3);
		callerIds.Enqueue(4);
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Queue: ");
		foreach (var id in callerIds)
			Console.WriteLine(id);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 02 PNG

4. Lấy các phần tử của Queue C#

Để lấy phần tử của Queue ta có hai phương thức đó là Dequeue() và Peek.

Phương thức Dequeue() sẽ lấy phần tử đầu tiên trong Queue đồng thời loại bỏ nó khỏi Queue.

Khi Queue rỗng nếu chúng ta gọi hai phương thức trên thì nó sẽ trả về InvalidOperationException. Vì vậy hãy kiểm tra Queue trước khi sử dụng hai phương thức này nhé.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<string> strQ = new Queue<string>();
		strQ.Enqueue("H");
		strQ.Enqueue("e");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("o");

		Console.WriteLine("\nTổng số phần tử trong Queue trước khi sử dụng Dequeue(): {0}", strQ.Count);
		//sử dụng phương thức Dequeue() để lấy và xóa phần tử đầu tiên
		Console.WriteLine("Phần tử đã xóa: " + strQ.Dequeue());

		Console.WriteLine("Tổng số phần tử trong Queue sau khi sử dụng Dequeue(): {0}", strQ.Count);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 03 PNG

Còn phương thức Peek() chỉ lấy phần tử đầu tiên trong Queue mà không loại bỏ nó.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<string> strQ = new Queue<string>();
		strQ.Enqueue("H");
		strQ.Enqueue("e");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("o");

		Console.WriteLine("\nTổng số phần tử trong Queue trước khi sử dụng Peek(): {0}", strQ.Count);
		//sử dụng phương thức peek() để lấy và xóa phần tử đầu tiên
		Console.WriteLine("Phần tử đã lấy ra: " + strQ.Peek());

		Console.WriteLine("Tổng số phần tử trong Queue sau khi sử dụng Peek(): {0}", strQ.Count);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 04 PNG

5. Phương thức Contains() trong Queue C#

Phương thức Contains() kiểm tra một item có tồn tại trong Queue hay không. Nếu tồn tại nó thì trả về true, nếu không thì trả về false.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<int> callerIds = new Queue<int>();
		callerIds.Enqueue(1);
		callerIds.Enqueue(2);
		callerIds.Enqueue(3);
		callerIds.Enqueue(4);

		Console.WriteLine(callerIds.Contains(2)); //true
		Console.WriteLine(callerIds.Contains(10)); //false

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 05 PNG

6. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm Queue là gì? Các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue , cùng với đó là các thao tác với nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Top