CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Lớp và đối tượng trong C#

Bởi vì C# là ngôn ngữ hướng đối tượng, nên chương trình được thiết kế là sử dụng lớp (class) và đối tượng (object)

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lớp (class) và đối tượng (object) trong C# như thế nào nhé

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Đối tượng

Đối tượng (object) là một thực thể trong thế giới thực, ví dụ như cái bàn, cây viết, điện thoại, chiếc xe hơi ....

Đối tượng (object) là một thực thể có trạng thái và hành vi. Ở đây, trạng thái có nghĩa là dữ liệu và hành vi có nghĩa là phương thức.

Đối tượng (object) là một thực thể runtime, vì nó được tạo ra trong thời gian chương trình chạy. Đối tượng là một thể hiện của một lớp. Tất cả các thành viên của lớp có thể được truy cập thông qua đối tượng

Để tạo đối tượng chúng ta sử dụng từ khóa new

People p1 = new People();

Trong ví dụ trên, People là kiểu dữ liệu và p1 là biến tham chiếu đến thể hiện của lớp People. Từ khóa new được cấp phát bộ nhớ trong thời gian chạy (runtime).

2. Lớp

Trong C#, lớp (class) là một nhóm các đối tượng tương tự nhau. Nó là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng được tạo ra. Nó có thể có các trường, phương thức, hàm xây dựng, hàm hủy...

Ví dụ sau có lớp con người có trạng thái là tên, tuổi, CMND và có hành vi là nói, viết.

public class People
 { 
   string name;
   int old;
   string Id;
   private void speak() {};
   private void write() {};
 } 

3. Ví dụ

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp3
{
	public class People
	{
		public int id;
		public String name;
		public int old;
		public People(int id, String name, int old)
		{
			this.id = id;
			this.name = name;
			this.old = old;
		}
		public void Show()
		{
			Console.WriteLine("Id = " + id + ", Name = " + name + ", old = " + old);
		}
	}
	class Test
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			People p1 = new People(12, "Nguyen Van A", 20);
			People p2 = new People(18, "Nguyen Van B", 21);
			p1.Show();
			p2.Show();
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp class object PNG

Như vậy ở ví dụ trên chỉ có 1 hàm xây dựng có tham số. Vì vậy chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất để tạo đối tượng là truyền vào đủ 3 tham số theo thứ tự kiểu dữ liệu là int, string, int. Những cách tạo đối tượng sau đây là không được phép: 

 • People p3 = new People(); // Vì chương trình không có hàm xây dựng mặc nhiên
 • People p4 = new People(12, "Nguyen Van A"); //Vì chương trình không có hàm xây dựng có 2 tham số
 • People p6 = new People("Nguyen Van A", 12, 20); //Vì kiểu dữ liệu của tham số truyền vào không khớp với kiểu dữ liệu khai báo

4. Lời kết

Như vậy qua bài học này chúng ta có cái nhìn tổng quát về đối tượng và lớp trong c# là gì rồi. Phần tiếp theo mình sẽ cùng tìm hiểu về hàm xây dựng và hàm hủy trong c#.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top