CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ. Đây là một loại pattern được sử dụng rất nhiều, nó thuộc nhóm Creational Design Pattern trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Singleton Design Pattern là gì? Ưu điểm và cách triển khai nó trong C#.

Singleton Design Pattern trong C# là gì?

Singleton Design Pattern được sử dụng khi chúng ta muốn tạo một instance của một class nào đó, nhưng được sử dụng cho toàn chương trình.

Hiểu đơn giản là ta chỉ cần tạo một lần, sau đó muốn sử dụng nó thì gọi nó ra mà thôi. Nó tương tư như chúng ta viết một hàm, tuy nhiên ở đây chúng ta có thể sử dụng nó cho toàn chương trình, thay vì chỉ trong một class nào đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

singleton 01 png

Như các bạn đã thấy thì ở trên đây có rất nhiều Object lấy các phương thức từ class Singleton Object. Chỉ cần khai báo và gọi các phương thức để sử dụng.

Ưu điểm của việc sử dụng Singleton Design Pattern là gì?

Ưu điểm của việc sử dụng Singleton Design Pattern như sau:

 • Singleton quản lý rất tốt việc đồng thời chia sẻ tài nguyên cho nhiều Object.
 • Có thể chia sẻ giữ liệu chung, nghĩa là dữ liệu chính và dữ liệu cấu hình không bị thay đổi thường xuyên trong một ứng dụng.
 • Rất dễ bảo trì, thay vì phải đi chỉnh sửa tất cả các object, ta chỉ cần chỉnh một lần duy nhất ở Singleton Object mà thôi.
 • Giảm thiểu bộ nhớ, thời gian, bởi vì chỉ cần tạo một lần và sử dụng nhiều lần.

Trên đây là một số ưu điểm khiến Singleton Design Pattern được sử dụng rộng rãi, đa số các ứng dụng đều sử dụng Singleton Design Pattern.

Cách triển khai Singleton Design Pattern trong C# và ví dụ

Dưới đây mình sẽ thực hiện một đoạn chương trình để triển khai Singleton Design Pattern.

Trong chương trình sẽ có hai class đó là class Singleton, nơi khai báo và viết các phương thức. Class thứ hai chứa hàm Main() để gọi các phương thức từ class Singleton và chạy chương trình.

Đầu tiên ta tạo một class tên là Singleton rồi khai báo các biến dưới dạng private. Khởi tạo thêm các phương thức Singleton() và PrintDetails() như dưới đây.

Singleton.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace SingletonDesignPattern
{
  public sealed class Singleton
  {
    private static int counter = 0;
    private static Singleton instance = null;
    public static Singleton GetInstance
    {
      get
      {
        if (instance == null)
          instance = new Singleton();
        return instance;
      }
    }

    private Singleton()
    {
      counter++;
      Console.WriteLine("Counter Value " + counter.ToString());
    }
    public void PrintDetails(string message)
    {
      Console.WriteLine(message);
    }
  }
}

Tiếp đến ta khởi tạo mới đối tượng Singleton rồi gọi các phương thức của nó để sử dụng.

Main
using System;

namespace SingletonDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Singleton fromTeachaer = Singleton.GetInstance;
      fromTeachaer.PrintDetails("From Teacher");
      Singleton fromStudent = Singleton.GetInstance;
      fromStudent.PrintDetails("From Student");

      Console.Write("\n------------------------------\n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

singleton 02 png

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ của nó. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn Adapter Design Pattern thuộc nhóm Structural Design Pattern trong C#.

Cùng chuyên mục:

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Top